- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سفر اسدالله خالد به امارات

آریانانیوز: اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی درین سفر از نمایشگاه بین‌المللی دفاعی که در امارات متحده عربی برگزارشده بازدید کرده است…

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی روز گذشته با شیخ محمد بن زید بین نهیان ولیعهد امارات، در ابوظبی دیدار کرده است.

گفته می‌شود آقای خالد در جریان این سفر از یک نمایشگاه بین‌المللی دفاعی که در امارات متحده عربی برگزارشده نیز بازدید کرده است.

نمایشگاه بین المللی دفاعی برای چهار روز در امارات متحده عربی برگزار شده بود.