- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تاکید سر قوماندان اعلی قوای مسلح بر تامین امنیت شاهراه ها

آریانانیوز: در جلسه امنیتی به رهبری سر قوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان، رییس جمهور کشور تامین امنیت شاهراه ها را اولویت نیروها خواند و به مسوولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در قسمت تامین امنیت شاهراه ها انسجام کامل ایجاد نمایند…

جلسه امنیتی به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه که در ارگ برگزار گردید، ابتدا مسوولین وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در رابطه به وضعیت عمومی امنیتی کشور معلومات ارایه کردند.

رییس جمهور کشور از تلاش‌ها و قهرمانی های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ابراز تشکر کرد و بر تحرک قوت‌ها از سطح ولسوالی ها تا مرکز تاکید ورزید.

همچنان رییس جمهور غنی به تداوی مجروحین و رفع نیازمندی های پرسونل تاکید ورزید و به مسوولین هدایت داد، تا به هماهنگی هرچه‌بیشتر میان نهادهای امنیتی و دفاعی توجه جدی نمایند.

رییس جمهور و سر قوماندان اعلی قوای مسلح تامین امنیت شاهراه ها را اولویت نیروها خواند و به مسوولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا در قسمت تامین امنیت شاهراه ها انسجام کامل ایجاد نمایند.