تاکید سرمنشی سازمان ملل بر تداوم ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان

تاکید سرمنشی سازمان ملل بر تداوم ارسال کمک های بشر دوستانه به افغانستان

آریانا نیوز: سرمنشی سازمان ملل متحد در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که افغانستان با یک بحران بشری جدی مواجه است…

آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید که 70 فیصد از مردم افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.

آقای گوترش، در هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد که افغانستان با یک بحران بشری جدی مواجه است.

او یاد آور شد که حقوق زنان در افغانستان به‌صورت سیستماتیک انکار می‌شود.

گوترش همچنین به منازعات و چالش‌ها در سراسر جهان اشاره کرده و گفته که دیموکراسی در خطر است.

سرمنشی سازمان ملل متحد از همه‌ی کشورهای جهان خواسته است که به تعهدات شان مطابق منشور سازمان ملل متحد عمل کنند.

او افزوده است که اگر کشورها به تعهدات شان مطابق منشور سازمان ملل متحد عمل کنند، صلح در همه‌جا تضمین خواهد شد.

بیشتر بخوانید  سر بریدن دو پولیس توسط طالبان در سرپل
همرسانی کنید!