- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سردسته اختطاف گران در هرات به دام افتاد

آریانانیوز: سردسته یک گروه اختطاف گران در ولایت هرات توسط کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیر شد…

دفترمطبوعاتی ولایت هرات گفته که سردسته یک گروه اختطاف گران که پنج سال قبل محرک، طراح و مجری یک رویداد اختطاف بود، توسط کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیر شده است.

دفترمطبوعاتی ولایت هرات افزده که این فرد باشنده اصلی ولسوالی زنده جان می باشد و از پنج سال به این سو متواری بوده است.

به گفته دفترمطبوعاتی هرات فرد دستگیر شده یک طفل ۱۱ ساله را اختطاف نموده بود و بعد از ورود به کشور از طریق بندر سرحدی اسلام قلعه توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شده است.