14 جوزا 1393 - همه اخبار

سرازیر شدن سیلابها در ولایت خوست

جاری شدن سیلاب در ولایت هلمند

جاری شدن سیلاب در ولایت هلمند

 
باران های شدید متواتر و باریدن ژاله باعث این سیلاب های شده اند.

مبارز ځدران سخنگوی والی خوست  گفت:

” در روستای سالندی مربوط به مرکز شهر خوست، در اثر باران ها و ژاله سقف یک خانه فروریخت و در نتیجه آن سه کودک کشته و چهار تن به شمول کودکان و زنان زخمی شده اند.”

این باران ها و ژاله در شهر خوست و اطراف آن به تعداد از منازل رهایشی صدمه وارد کرده و زمین های زراعتی را تخریب و از بین برده اند.

مقامات ولایت خوست گفتند، برای کمک به خانواده های آسیب دیده، کمیسیونِ به رهبری اداره سرمیاشت تعیین شده تا میزان خسارات را مشخص سازد.

بیشتر بخوانید  بازی هوشمندانه يا ذلت در برابر امریکا؛ بهای خون مجاهدين طالب چقدر است؟
همرسانی کنید!