8 عقرب 1394 - همه اخبار

سبکدوش شدن دو محافظ رجال برجسته در کابل

سبکدوش شدن دو محافظ رجال برجسته در کابل

آریانا نیوز: این افراد در آغاز همین هفته ایمل قادری سرباز پولیس را هنگامی که مانع گذاشتن غیزقانونی آنان از جاده شد سخت مورد لت کوب قرار دادند.

 

رییس جمهور اشرف غنی دو محافظ رجال برجسته را که یک سرباز پولیس را در شهر کابل لت کوب کرده بودند از وظایف شان بر کنارکرد.

 

فرمانده پولیس کابل عبدالرحمان رحیمی می گوید که رییس جمهور غنی پنج شنبه این سرباز پولیس را به کاخ ریاست جمهوری خواست و از کارکردهای وی تقدیر کرد و سه ماه معاش بخششی نیز به وی داد.

 

آقای رحیمی می گوید که این حمایت رییس جمهور تمام نیروهای دولتی را متوجه می ساز تا دروظایف شان از جدیت کارگیرند.

 

در همین حال سرباز پولیس ایمل قادری از تمام نیروهای دولتی می خواهد تا با تمام شهروندان کشوربه گونه‌ی یکسان برخورد کنند.

 

چند محافظ رجال برجسته در آغاز همین هفته ایمل قادری سرباز پولیس را هنگامی که مانع گذاشتن غیزقانونی آنان از جاده شد سخت مورد لت کوب قرار دادند.

بیشتر بخوانید  آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 23 ولایت کشور
همرسانی کنید!