- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

درخواست سازمان ملل در پیوند به بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه در افغانستان

آریانانیوز: سرپرست نماینده گی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، عمل طالبان به وعده های خود در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه را خواستار شد…

رامز الکبروف، سرپرست نماینده گی سازمان ملل گفت: در گفتگو با طالبان همواره می شنویم که می گویند آموزش حق انسانی است و مقامها مخالف آن نیستند، اما ما می خواهیم همه این مسایل را در عمل ببینم زیرا معتقدیم دختران افغانستان باید مکتب بروند.

رامز الکبروف همچنین تاکید کرد: مسوولیت سازمان ملل متحد در افغانستان رساندن کمک‌های بشری به مردم آسیب دیده است نه مسأله به رسمیت شناختن طالبان.

بیش از ۱۰ ماه از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد اما تاکنون هیچ مُـلکی آن را به رسمیت نشاخته است.

پیش از این مقامات طالبان به جامعه جهانی تعهد داده بود، با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان (اول حمل) مکاتب دخترانه بازگشایی خواهد شد.

خلف وعده طالبان در این خصوص با اعتراض داخلی و خارجی روبرو شده است. مکاتب دخترانه خاصتاً لیسه ها در ده ماه گذشته تعطیل بوده است.