24 جدی 1390 - همه اخبار

سازمان ملل متحد برای کشت تریاک در کشور هشدار داد

سازمان ملل متحد برای کشت تریاک در کشور هشدار داد

بنا بر سروی که در سال ٢٠١١ از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد در مورد تریاک افغانستان صورت گرفته، کشت کوکنار از ١٢٣،٠٠٠ هکتار زمين در دو سال گذشته، امسال به ١٣١،٠٠٠هکتار رسیده است و میزان تریاک تولید شده از ٣،٦٠٠ در سال گذشته به 5800 متریک تن افزایش پیدا کرده است.
در مقابل، سروی سال گذشته کاهش چشم گيری در سطوح تولید تریاک از اثر بوجود آمدن یک نوع مرض در این کشت
را نشان می دهد که این منجر به از بين رفتن مقدار زیادی از محصول کوکنار گردیده است.

ژان لوک لیمایو، نماینده و رئیس دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد در افغانستان گفت: طی ماه های اخير ریشه
کن سازی و ضبط محصولات تریاک بیشتر گردیده که نقش رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر در این راستا موثر بوده
است.
بصورت عموم، از جمله ٣٤ ولایت ١٧ آن عاری از کشت کوکنار محسوب می گردند که ١ میلیون دالر امریکایی را از
بودجه دولت افغانستان و ایالات متحد امریکا برای خود تخصیص داده اند.
دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد بر تعهد مشترک در تمام ادارات دولتی و مسئولیت مشترک بين المللی در تمامی
منطقه برای مبارزه با تجارت مواد مخدر، تاکید می ورزد.

به گفته آقای لیمایو، ادارات انکشافی داخلی و بين المللی نمی توانند بیشتر از این در حاشیه بمانند. دست آورد های
را که آنان با پول و با بهترین نیات در این راستا نایل گردیده اند، ضایع می گردد. نیازمند تعهد حقیقی هستیم تا بتوان
راهبرد های منسجم را که به هر بخش از جامعه رسیده گی نماید، تطبیق نمائیم.

بیشتر بخوانید  واکنش‌ عفو بین‌الملل به نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان

وی افزود: این یک هشدار است. جامعه بين المللی باید روند انتقال را با هدف ایجاد یک افغانستان امن و مرفع
بازنگری نماید و برای دستیابی به آن، استراتیژی های مبارزه با مواد مخدر خیلی مهم خواهند بود.

تولید تریاک یک بخش عمده اقتصاد افغانستان را تشکیل می دهد و دهاقين به تنهایی ١٫٤ میلیارد دالر امریکایی یا معادل نه درصد از تولیدات ناخالص داخلی (GDP) را بدست می آورند، که این رقم در برگيرنده فایده ساخت و قاچاق که خود فساد اداری و تمویل گرو های شورشیان را کمک می کند، نمی شود.

طبق گزارش، کشت کوکنار از مرز های جنوبی و غربی در سراسر کشور در حال توسعه می باشد. ولایات شمالى بغلان
و فاریاب، و کاپیسا در شرق وضعیت ”عاری از کوکنار“ را امسال از دست دادند.

پایگاه اطلاع رسانی یوناما در کابل اعلام داشت که مرکز عمده تولید تریاک، یعنی مزارع گسترده کوکنار در ولایت هلمند از سال گذشته به اینسو در اثر اراده قوی سیاسی والى ولایت و مساعدت های هدفمند بين المللی، کاهش پیدا کرده است.

ژان لوک لیمایو، نماینده و رئیس دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد در افغانستان گفت: طی ماه های اخير ریشه
کن سازی و ضبط محصولات تریاک بیشتر گردیده که نقش رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر در این راستا موثر بوده
است.

بصورت عموم، از جمله ٣٤ ولایت ١٧ آن عاری از کشت کوکنار محسوب می گردند که ١ میلیون دالر امریکایی را از
بودجه دولت افغانستان و ایالات متحد امریکا برای خود تخصیص داده اند.
دفتر مواد مخدر و جرم ملل متحد بر تعهد مشترک در تمام ادارات دولتی و مسئولیت مشترک بين المللی در تمامی
منطقه برای مبارزه با تجارت مواد مخدر، تاکید می ورزد.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارنده گی و سیلاب در 15 ولایت کشور

به گفته آقای لیمایو، ادارات انکشافی داخلی و بين المللی نمی توانند بیشتر از این در حاشیه بمانند. دست آورد های
را که آنان با پول و با بهترین نیات در این راستا نایل گردیده اند، ضایع می گردد. نیازمند تعهد حقیقی هستیم تا بتوان
راهبرد های منسجم را که به هر بخش از جامعه رسیده گی نماید، تطبیق نمائیم.
وی افزود: این یک هشدار است، جامعه بين المللی باید روند انتقال را با هدف ایجاد یک افغانستان امن و مرفع
بازنگری نماید و برای دستیابی به آن، استراتیژی های مبارزه با مواد مخدر خیلی مهم خواهند بود.

همرسانی کنید!