- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ابراز نگرانی سازمان ملل از بحران غذایی و سوء تغذیه در افغانستان

آریانانیوز: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرنی در مورد افغانستان گفته‌است که شهروندان افغانستان اکنون با بحران غذایی و سوء تغذیه جدی روبرو هستند…

سازمان ملل اعلام کرد که بسیاری از کودکان در افغانستان به خاطر کار و حمایت خانواده هایشان مجبور به ترک مکتب‌ شده و به کارهای شاقه رو آورده‌ا‌ند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرنی در مورد افغانستان گفته‌است که شهروندان افغانستان اکنون با بحران غذایی و سوء تغذیه جدی روبرو هستند.

این نهاد وابسته سازمان ملل متحد با نشر توئیتی نوشته‌است که بسیاری از کودکان به خاطر کار و حمایت خانواده هایشان مجبور به ترک مکتب‌ شده و به کارهای شاقه رو آورده‌ا‌ند.

سازمان ملل اخیرا در گزارشی اعلام کرد که برای کمک به نیازمندان و بازگشت‌کننده‌ها به افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۳۴۰ ملیون دالر نیاز است.