- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

در زندان های زنانه افغانستان چی می گذرد؟

آریانانیوز: معین وزارت امور زنان در آخرین مورد از زندان‌های مردانه و زنانه نیز دیدن کرده است…

وزارت امور زنان می‌گوید که وضعیت زندان‌های زنانۀ افغانستان از رهگذر حقوق بشری بهبود یافته است.

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان به صدای امریکا گفت که از آدرس این وزارت در کمیسیون منع شکنجه عضویت دارد، برای ارزیابی زندان‌ها با شماری از اعضای این کمیسیون سفرهای ولایتی را آغاز کرده است.

خانم وردک در آخرین مورد از زندان‌های مردانه و زنانۀ کندهار نیز دیدن کرده است.

او گفت: در بخش زنان من تغییرات مثبت زیادی را دیدم، رویه و روش کارمندان زندان با زندانیان فوق‌العاده خوب شده، در قسمت خوراک شان و اعاشه شان تغییرات مثبت آمده بود. همان غذایی که کارمندان مصرف می‌کردند به زنان زندانی نیز داده می‌شود.

به گفتۀ خانم وردک، بر اساس فرمان فوق‌العاده رییس جمهور، در یک شبانه‌روز ۱۳۵ افغانی برای کارمندان زندان داده می‌شود و به همین اندازه به زنان زندانی نیز پرداخت می‌گردد.

بهبود در طی مراحل و تطبیق فرمان‌های عفو و تخفیف از دیگر مواردی است که معین وزارت امور زنان به آن اشاره کرد.

همچنان خانم وردک افزود که سهولت‌ها خاصتاً کودکستان برای کودکان زنان زندانی نیز در نظر گرفته شده که در کندهار تنها مشکل نبود معلم برای کودکستان است که آن نیز به زودی حل خواهد شد.

جنرال عبدالعلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله گفت که در حال حاضر ۳۴هزار زندانی در محابس سراسر این کشور به سر می‌برند که از این میان ۱۲۰۰ تن این زندانیان زنان استند.

یکی از یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندان‌ها، نبود جای کافی برای زندانیان بود که حکومت برای حل این مشکل اقداماتی را روی دست گرفته است.

به گفتۀ جنرال کوهستانی، روند بازسازی و اعمار زندان‌ها نیز جریان دارد که تا اکنون محابس تخار، جوزجان و پنجشیر تکمیل شده و به زودی به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد.

رییس عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها افزود که در بودیجه سال مالی ۱۳۹۹ کار زندان‌های مزارشریف، پروان و غزنی در پلان گرفته شده است.