26 میزان 1394 - همه اخبار

زخمی شدن قریب به دو هزار تن در جریان درگیری های اخیر در کندز

زخمی شدن قریب به دو هزار تن در جریان درگیری های اخیر در کندز

آریانا نیوز: این آمار از ۶۳ شفاخانه و مرکز بهداشتی وزارت صحت عامه به دست آمده و گفته میشود که شمار دیگری از کشته شدهگان و زخمیانی که به شفاخانهها انتقال داده نشدهاند، بیرون از این آمار هستند.

 

آمارهای تازه وزارت صحت عامه نشان می‌دهد که در رویداد کندز بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ زخمی به شفاخانهها انتقال یافتهاند.

 

این وزارت شمار کشته شدهگان این جنگ را بیش از ۵۰ تن می‌گوید و میافزاید این آمار تنها از کسانی است که به شفاخانهها انتقال داده شدند.

 

از رویداد کندز در حدود سه هفته سپری شده است، اما اوضاع در این شهر به گونهای است که تاکنون آمار دقیقی از تلفات نبرد کندز به دست نیامده است.

 

داکتر قمر صدیقی مشاور معاون وزارت صحت عامه اظهارداشت: “آخرین آماری را که ما از تعداد زخمی‌ها و کشته‌های جنگ کندز به شمول حوادث در ولسوالی‌های اطراف؛ وردوج، دشت ارچی و یک ولسوالی تخار داریم یکهزار و ۹۲۰ تن ملکی و نظامی مجروح داریم”.

 

وزارت صحت عامه می‌گوید که به علت جنگی بودن اوضاع کیستی بسیاری از زخمی شده‌گان و کشته شده‌گان این نبرد روشن نشده است، اما این وزارت می‌گوید که مرگبارترین رویداد بمباران شفاخانه پزشکان بی مرز بود.

 

وی ادامه داد: “وقتی شفاخانه تحت بمباران قرار گرفت، تلفات دقیقی از این حمله نیست، آمارهای اولیه نشان می‌دهد که ۱۰ تن از همراهان بیمار کشته و نه نفر از زخمی ها و همراهان بیمار لادرک است؛ همچنین از کارمندان صحی ۱۲ نفر شهید و دو نفر لادرک است”.

بیشتر بخوانید  اظهارات رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان درباره نشست ویانا

 

این آمار از ۶۳ شفاخانه و مرکز بهداشتی وزارت صحت عامه به دست آمده و گفته میشود که شمار دیگری از کشته شدهگان و زخمیانی که به شفاخانهها انتقال داده نشدهاند، بیرون از این آمار هستند.

همرسانی کنید!