- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تاکید رییس جمهور غنی بر نقش بسیار مهم زنان در پروسۀ صلح

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در نشست با گروپ مشورتی صدای واحد زنان که در آن بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ضمن اعلام حراست از حقوق شرعی و قانونی زنان بر نقش بسیار مهم آنها در پروسۀ صلح تاکید کرد…

به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با گروپ مشورتی صدای واحد زنان در سیاست گذاری صلح در مورد پروسه صلح، صحبت کرد.

در این نشست که از طریق ویدیوکنفرانس انجام شد و در آن بانوی اول کشور نیز حضور داشت، در آغاز انارکلی هنریار، حمیرا ثاقب، گلچهره بهین، فروزان رسولی و روشن مشعل به نمایندگی از دیگران صحبت کرده، گفتند که اقلیت های دینی و مذهبی در افغانستان نسبت به دیگران قربانیان بیشتر جنگ هستند. باید از حقوق اساسی و آزادی های مذهبی آنان در مذاکرات صلح، دفاع گردد.

آنان افزودند که طالبان بخاطر امتیازگیری در مذاکرات صلح، به خشونت ادامه میدهند، اما قبل از آغاز مذاکرات صلح، آتش بس باید منحیث یک پیش شرط مورد قبول واقع گردد.

همچنان آنان خاطرنشان کردند که هدف صلح باید تقسیم قدرت نبوده، بلکه به معنای تقسیم مسئولیت باشد. در مراحل مختلف صلح، باید به حضور و اشتراک زنان به گونه جدی توجه گردد و بدون آن صدای رسای آنان شنیده نخواهد شد.

آنان گفتند که در کنار توجه به فعالیت های داوطلبانۀ زنان در خصوص صلح در ولایات کشور، پیشنهادات و نظریات آنان نیز شنیده شود. استراتیژی و میکانیزم واضح برای دستیابی به حقوق قربانیان جنگ ایجاد گردد و در مورد موضوع عدالت انتقالی، بحث اساسی در مذاکرات صلح صورت گیرد.

سخنرانان مذکور از رییس جمهور خواستند که نمایندگی وزارت امور صلح در تمام ولایات کشور ایجاد شود، تا نقش بیشتر زنان در پروسۀ صلح، حتمی گردد.

در این ویدیوکنفرانس بانوی اول کشور نیز صحبت کرده، گفت که ما از نظریات و پیشنهادات همۀ شما تشکر و حمایت می کنم، اما مهمترین موضوع افزایش هماهنگی زنان و تمرکز بیشتر نقش شان در پروسۀ صلح در ولایات می باشد.

رییس جمهور کشور بعد استماع خواست ها و پیشنهادات آنان، از تلاش های گروپ مشورتی صدای واحد زنان در سیاست گذاری صلح تشکر کرده، گفت: من همیشه از شما حمایت قوی کرده ام واز حقوق شرعی و قانونی تان نیز حراست خواهم نمود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد که دفاع از قانون اساسی وظیفه و مسئولیت مهم هر افغان است، من از تیم مذاکراتی صلح می خواهم که بر دفاع از قانون اساسی و جمهوریت تاکید نماید.

وی افزود که اکنون ما به اجماع منطقوی و جهانی در رابطه به صلح رسیده ایم، مگر هماهنگی زنان بسیار مهم می باشد، زیرا هنوز هم هماهنگی لازم در این خصوص به میان نیامده است.

رییس جمهور با اشاره به استخدام زنان در معاونیت ولایات، گفت که هیچ زن به اساس ملاحظات سیاسی به معاونیت ولایات مقرر نشده است، بلکه از طریق میکانیزم ایجاد شده از سوی اداره مستقل ارگان های محل، زنان ورزیده تقرر خواهند یافت.

رییس جمهور کشور در اخیر سخنانش گفت که اکنون وزارت امور زنان تنها پالیسی ساز نیست، بلکه در زمینه موضوعات مربوط به زنان فعالیت می نماید و منبع قوت صدای تمام زنان می باشد.