- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

دیدار رییس جمهور غنی با وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا

آریانانیوز: رییس جمهور غنی شب گذشته با مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا که در راس یک هیات عالی رتبۀ آن کشور به کابل آمده بود، دیدار کرد…

در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب روی مسایل امنیتی افغانستان، منطقه و فرا منطقه، مبارزه با تروریزم، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف، بحث و تبادل نظر نمودند.

ابتدا مارک اسپر به نمایندگی از حکومت و مردم ایالات متحدۀ امریکا، مراتب تسلیت و همدردی خود را بخاطر رویداد تروریستی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار به رییس جمهور غنی ابراز کرد و از تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان به منظور برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری و اشتراک مردم در این روند ملی،ستایش نمود.

همچنان وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا بر موثریت کمک های آن کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی افنغانستان تاکید ورزید.

در مقابل، رییس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا، در مورد اقدامات عملی و سیستماتیک حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری خاصتاً مبارزه با فساد در ارگان های امنیتی و دفاعی کشور صحبت کرد و در خصوص اقدامات بعدی نیز روشنی انداخت.

در این دیدار هر دو جانب ضمن صحبت در خصوص اقدامات بعدی در پروسۀ صلح، در مورد اوضاع افغانستان، منطقه و فرامنطقه نیز بحث و گفتگو کردند.