- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

رییس جمهور غنی خواهان مجازات شدید قاتلین مهسا شد

آریانانیوز: رییس جمهور کشورمان خواهان مجازات شدید قاتلین مهسای 6 ساله شد…

رییس جمهور غنی در پیوند به حادثه غم‌انگیز قتل کودک 6 ساله در کابل واکنش نشان داد و از ارگان های مربوط خواست تا هرچه زودتر این قضیه راپیگیری کنند.

رییس جمهور کشورمان پس از آگاهی از قتل مهسا دختر 6 ساله از سوی اختطاف گران در کابل ابراز داشت، با آگاهی از رویداد المناک که در اثر آن مهسا کودک خردسال از سوی اختطاف گران وحشی به شهادت رسید، شدیداً متاثر گردیدم.

چنین عملکردهای جنایتکارانه و وحشيانه پذیرفتنی و قابل قبول نیست، به ارگان های ذیربط هدایت دادم تا قضیه متذکره را به گونه جدی پیگیری نموده و عاملین این جنایت را در روشنایی قوانین نافذۀ کشور شدیداً مجازات نمایند.