- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

رییس جمهور غنی خود را خادم ملت می داند

آریانانیوز: رییس جمهور غنی پس از استماع مشکلات و پیشنهادات باشنده گان کابل، گفت که در نظام جمهوری، رییس جمهور خادم ملت است و هر کدام شما موجب احترام استید…

رییس جمهور غنی پس از چاشت روز گذشته به سلسلۀ گفتمان ملی با باشنده گان کابل، با باشنده گان ناحیه های اول، دوم، هشتم، نهم و شانزدهم دیدار کرد.

در این دیدار که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا سید حسن پرویزی به نماینده گی از ناحیه اول، مولوی خال محمد نیکزاد به نماینده گی از ناحیه دوم، شبنم محمودی به نماینده گی از زنان ناحیه های اول، دوم، هشتم، نهم و شانزدهم، الحاج سید الرحمان به نماینده گی از ناحیه هشتم، احسان الله هوتک به نماینده گی از ناحیه نهم و محمد عیسی شفاهی به نماینده گی از ناحیه شانزدهم مشکلات، خواست ها و پیشنهادات شان را در عرصه های مختلف با رییس جمهور شریک ساختند.

آنان خواهان توجه دولت به ناحیه های مذکور در عرصه های امنیتی، صحی، ایجاد زمینۀ کار برای جوانان، اسفالت سرک ها، توزیع عادلانه برق، حل مشکل آب آشامیدنی و ترانسپورت شهری، وضع نمودن قیود شب گردی، جلوگیری از آزار و اذیت دختران مکاتب از سوی ولگردان و معتادین، ایجاد مکتب دخترانه، جلوگیری از غصب زمین، رفع کمبود تعمیر مکاتب، توجه به ترانسپورت شهری، ایجاد پارک های تفریحی و محلات ورزشی و توجه به محیط زیست شدند.

نماینده گان مذکور از برخورد غیر مسلکی پولیس شکایت کردند و گفتند که عدم توجه پولیس باعث می گردد تا جرایم جنایی بیشتر شود، مواد مخدر به آسانی به فروش برسد و سرقت ها افزایش یابد.

رییس جمهور غنی پس از استماع مشکلات و پیشنهادات آنان، گفت که در نظام جمهوری، رییس جمهور خادم ملت است و هر کدام شما موجب احترام استید.

وی از آنان بخاطری اینکه نظریات، پیشنهادات و مشکلات شان را بدون سانسور و آزادانه مطرح کردند، تشکر کرد و افزود که در چند هفتۀ آینده، جلسه بزرگ چهارهزار نفری باشنده گان کابل را دایر خواهیم کرد و اقدامات خویش را در راستای تطبیق پیشنهادات و حل مشکلات شما و سایر باشنده گان کابل، به سمع تان خواهیم رساند.

رییس جمهور گفت که مردم ما ضرورت دارند تا اصلاحات ادارات را مشاهده کنند و در هر ماه ادارات ما نسبت به گذشته باید مفید، مؤثر و موجب اعتماد مردم شوند.

رییس جمهور غنی با بیان اینکه پلان امنیتی کابل روی دست است، گفت که ابعاد امنیتی حوزه به حوزه و ناحیه به ناحیه و به طور کلی مورد توجه قرار می گیرد.

رییس جمهور با تاکید به قوماندان امنیۀ کابل که در این دیدار حضور داشت، گفت که دیگر آزار و اذیت زنان و دختران در اطراف مکاتب دخترانه و سایر اماکن عامه، برای من قابل تحمل نیست و در این راستا باید اقدامات جدی صورت گیرد.

رییس جمهور غنی به شاروال و والی کابل هدایت داد که هرچه زودتر لیست غاصبین ملکیت عامه را به نشر بسپارند و هر فردی که مانع این تصمیم می گردد، ممنوع الخروج و به پنجه قانون سپرده شود.

رییس جمهور کشور با اشاره به مشکلات کمبود برق، به رییس دافغانستان برشنا شرکت دستور داد تا بخاطر حل این مشکل، پلان واضح را جهت اصلاح شبکه های برق کابل به زودی ارائه نماید.

رییس جمهور غنی بر حل مشکل کمبود مکاتب در نواحی مختلف شهر کابل تاکید ورزید و گفت که قانون اساسی حقوق زنان را تضمین نموده و من یکی از حامیان جدی حقوق زنان استم.

رییس جمهور به مشاورین ریاست جمهوری هدایت داد تا ترتیبات نشست بزرگ وی را با زنان ولایت کابل روی دست گیرند تا پس از استماع مشکلات، خواست ها و پیشنهادات آنان، راه حل های مناسب جستجو گردد.