بخش : اجتماعی, اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه‌شنبه, 14 ژانویه , 2020 لینک کوتاه خبر :

نشست رییس جمهور غنی با باشنده گان ناحیۀ پنجم شهر کابل

اشرف غنی - نشست رییس جمهور غنی با باشنده گان ناحیۀ پنجم شهر کابل

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در آغاز سلسلۀ گفتمان ملی، با باشنده گان ناحیۀ پنجم شهر کابل دیدار کرد...


در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، باشنده گان ناحیۀ پنجم شهرکابل مشکلات و پیشنهادات شان را در شش کمیتۀ معارف، زنان، جوانان، علمای کرام، وکلای گذر، بزرگان قومی و اصناف، با رییس جمهور شریک ساختند.

علی احمد کارگر به نماینده گی از وکلای گذر، از رییس جمهور به خاطر آغاز بحث ملی و استماع مشکلات مردم تشکر کرد و از اینکه تمام پرسونل امنیتی حوزه پنجم بنابر هدایت رییس جمهور تبدیل شده اند، استقبال کرد.

وی همچنان خواستار بازگشایی جاده های که از سوی زورمندان مسدود شده اند، برخورد قانونی با مافیا و غاصبین زمین و آغاز کار اعمار شفاخانۀ ۳۰۰ بستر در منطقۀ دیوان‌بیگی گردید.

مولوی عبدالمتین به نماینده گی از کمیتۀ علمای کرام، خواست های خویش را در رابطه به ثبت مساجد غیر رسمی در وزارت حج و اوقاف، جلوگیری از مواد مخدر و اعمار بلند منزل های غیرقانونی و توجه دولت به علمای کرام و بیشتر ساختن نقش آنان در اجتماع، مطرح کرد.

انجنیر سید رحیم ستار به نماینده گی از کمیتۀ اقوام و اصناف، پیشنهادات خویش را در خصوص جلوگیری از مداخله در مقرری های حوزه ها، توجه به سیستم ترانسپورت، مشکلات جوی آب شهرک سعادت، جلوگیری از غصب ساحات سبز و زمین ها و حل مشکل آب آشامیدنی در ناحیۀ مذکور شریک ساخت.

محمد صدیق به نماینده گی از کمیتۀ معارف، پیشنهادات خویش را بر علاوۀ اعمار ساختمان های معیاری برای مکاتب در این ناحیه، حل مشکل کمبود معلمین و افزایش معاشات آنان، ایجاد بیمۀ صحی معارف و حل مشکلات مکاتب خصوصی با رییس جمهور شریک ساخت.

محمود سلطانی به نماینده گی از کمیتۀ جوانان پیشنهادات خود را در رابطه به سپردن تنظیف شهر کابل به سکتور خصوصی، اعمار استدیوم ورزشی، هماهنگی میان حوزه های پولیس، جلوگیری از رویدادهای تروریستی، قتل های هدفمند و سرقت و جمع آوری سلاح از نزد افراد غیرمسوول، بیان کرد.

ریحانه وردک به نماینده گی از شورای زنان خواست های خویش را در خصوص گزمه های پولیس بخاطر تامین امنیت بهتر، افزایش زنان در تشکیلات اداری، کاهش بیکاری، جلوگیری از حفر چاه های عمیق، ایجاد ترانسپورت منظم شهری، اعمار محل مناسب برای ورزش زنان و کمک به خانواده های شهدا، مطرح نمود.

اشرف غنی 5 - نشست رییس جمهور غنی با باشنده گان ناحیۀ پنجم شهر کابل

رییس جمهور غنی از شریک نمودن مشکلات، خواست ها و پیشنهادات واضح آنان تشکر کرده، گفت که خواست ها و پیشنهادات شما به برنامه ها مبدل و تطبیق خواهند شد. وی افزود: هدف نشست های کاری متذکره این است که با باشنده گان هر ناحیۀ شهر کابل دیدار نمایم، زیرا دیدارهای بالوسیله نتایج خوبی را در قبال نداشت.

رییس جمهور گفت که حکومت در راستای مبارزه با زورمندان و افراد مسلح غیر مسوول جدی است و در صورت نیاز، دستور استعمال قوه و عملیات را در برابر آنان را صادر خواهد کرد، زیرا حوصله مردم به پایان رسیده است. وی با تاکید گفت که دیگر زورمندان در ناحیۀ پنجم باعث آزار و اذیت مردم نخواهند شد.

رییس جمهور غنی تصریح کرد که تمام زمین های غصب شده از نزد غاصبین گرفته می شود و به والی کابل هدایت داده ام که در این بخش اقدامات جدی نماید. وی افزود که مشکلات امنیتی باید طبقه بندی شود و یک کمیتۀ به منظور تشخیص عاملین آزار و اذیت، تهدید، کشتار و صدمه رسانیدن به مردم، ایجاد گردد.

رییس جمهور کشور نقش بزرگان، علمای کرام و وکلای گذر را در بخش امنیت و مصئونیت زنان مهم خوانده، گفت که در حوزه های امنیتی پولیس دفاتر برای امنیت زنان ایجاد گردد. وی افزود که مشارکت و حضور فعال زنان باید افزایش یابد و همچنان ظرفیت های آنان مورد تحلیل قرار گیرد.

رییس جمهور غنی با تاکید گفت: اینکه چه تعداد افراد جواز حمل سلاح دارند و چرا سلاح حمل می کنند، باید تشخیص گردد و همچنان پروسۀ توزیع جواز اسلحه به حالت تعلیق درآید.

رییس جمهور کشور به شاروال کابل هدایت داد تا ساحات پارک های تفریحی اطفال و زنان را مشخص سازد و ساحه سیلو را برای پارک اهالی خوشحال خان مینه، اختصاص دهد.

رییس جمهور تصریح کرد که مشکل جوی آب شهرک سعادت حل گردد و تمام ساختمان های بلند منزل تفتیش شوند. ساختمان های که فلترهای معیاری تصفیه دود را نصب نکرده اند، مسدود و در صورت تخلف، امر تخریب این ساختمان ها را خواهم داد.

رییس جمهور غنی گفت که پلان واضح حفاظت از محیط زیست ترتیب گردد و به وزارت معارف هدایت داد تا هر مکتب را به یک باغ مبدل نماید. مشکل برق و آب آشامیدنی شهرکابل تا سه سال دیگر به شکل اساسی رفع خواهد شد.

رییس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که با اعمار شش هزار مکتب، مجهز ساختن آن با تکنالوژی و انترنت، مشکلات موجود در معارف به گونۀ اساسی حل خواهد شد. وی افزود که مکاتب خصوصی بر اساس کیفیت عیار و در هر ماه پیشرفت واضح در ناحیۀ پنجم به میان آید.

همرسانی کنید!