- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

پیام رییس جمهور پیشین افغانستان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان

آریانانیوز: رییس جمهور پیشین با نشر پیام عیدی، گفته است که اتحاد و حل مسایل ملی از راه تفاهم و گفتمان، راز موفقیت یک ملت است…

حامد کرزی رییس جمهور پیشین با نشر پیام عیدی، خواستار حل مسایل افغانستان از طریق ایجاد یک گفتمان ملی شده است.

آقای کرزی در این پیام خود، گفته است که اتحاد و حل مسایل ملی از راه تفاهم و گفتمان، راز موفقیت یک ملت است.

او در این پیام، آغاز گفتمان ملی را یگانه راه بیرون‌رفت از تمام مشکل‌های موجود در کشور عنوان و بر آغاز آن تاکید کرده است.

رییس جمهور پیشین گفته: آرزومندم هرچه زودتر شاهد آغاز همچنین گفتمان باشیم تا بتوانیم از راه مفاهمه، با اتحاد و اتفاق ملی کشور عزیز خود را به صلح و ثبات پایدار، ترقی و تعالی رسانیده، به مردم رنج‌دیده خود آرامش همیشه‌گی به ارمغان بیاوریم.

او یک‌ بار دیگر بر باز شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم تاکید کرده و از طالبان خواسته است که در کنار فراهم کردن آموزش برای دختران و پسران، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را به‌زودی بازگشایی کنند.