- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

واکنش معاون سخنگوی ریاست جمهوری به هشدار رهبر حزب اسلامی

آریانانیوز: گلبدین حکمتیار در سخنرانی خود به مناسبت خروج شوروی از افغانستان حکومت را به عهدشکنی در توافقی‌که با حزب اسلامی دارد، متهم کرد…

معاون سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به سخنان گلبدین حکمتیار، گفته‌است که غیر از نیروهای دفاعی و امنیتی، هیچ شخص و گروه دیگری حق استفاده از زور را ندارد. حکمتیار هشدار داده که اگر زندانیان حزب اسلامی به زودی بدون قید و شرط آزاد نشوند، ارگ را محاصره می‌کند و قدرت را از غنی و اطرافیان‌اش می‌گیرد.

دواخان مینه‌پال در تویترش نوشت: نظام کنونی بر اساس اراده‌ ملت به میان آمده‌است. مردم به دلیل تجربه‌ تلخ گذشته، در حمایت از این نظام ایستاده‌اند و به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند که با زور بر آن‌ها حکومت کرده و داخل ارگ شود.

او گفته است که فقط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حق قانونی استفاده از زور را دارند، هیچ شخص یا گروه دیگری حق استفاده از زور را ندارد.

حکمتیار روز گذشته در سخنرانی خود به مناسبت خروج شوروی از افغانستان حکومت را به عهدشکنی در توافقی‌که با حزب اسلامی دارد، متهم کرد و گفت که تا هنوز ۳۰ هزار زندانی حزب اسلامی در زندان‌های حکومت افغانستان قرار دارند.

حکمتیار هشدار داد که اگر زندانیان این حزب به زودی بدون قید و شرط آزاد نشوند، ارگ را محاصره می‌کند و قدرت را از غنی و اطرافیان‌اش می‌گیرد.

او علاوه کرد: تیم ارگ، همان معامله را با حزب اسلامی دارد که رفقای پرچمی و خلقی‌اش داشت و ما ناگزیر استیم به مبارزه ادامه دهیم.

آقای حکمتیار با حکومت پیمان صلح امضا کرده، در تشکیلات حکومتی، وزیر و والی و… دارد، ماهانه از حکومت مبلغ هنگفتی پول دریاف می‌کند و امنیت‌اش از سوی نیروهای امنیتی تأمین می‌شود؛ اما همواره از طالبان حمایت می‌‌کند، حکومت را دست‌نشانده می‌خواند و و خواستار تشکیل دولت موقت می‌شود.