11 دلو 1391 - همه اخبار

رهبری تمام عملیات ها به نیروهای افغان واگذار می شود

رهبری تمام عملیات ها به نیروهای افغان واگذار می شود

رهبری تمام عملیات ها به نیروهای افغان واگذار می شود

 

جنرال جان الن قوماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان در یک مصاحبه یی به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است، وظایف عمده نیروهای بین المللی در دو سال آینده مشوره، تربیه و ایجاد قابلیت برای نیروهای امنیتی افغان است تا رهبری کامل عملیات جنگی را به عهده بگیرند.
یک قوماندان بلند پایه امریکایی می گوید، او به این باور است که قابلیت نیروهای امنیتی افغانستان سریعتر از آنچه که انتظار میرفت بهبود یافته و آماده خواهند بود تا بعد از خروج نیروهای جنگی خارجی از افغانستان، رهبری عملیات جنگی علیه طالبان را به عهده بگیرند.

جنرال جان الن قوماندان عمومی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان در یک مصاحبه یی به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است، وظایف عمده نیروهای بین المللی در دو سال آینده مشوره، تربیه و ایجاد قابلیت برای نیروهای امنیتی افغان است تا رهبری کامل عملیات جنگی را به عهده بگیرند.

جنرال الن به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است، برای اینکه نیروهای امنیتی افغان به یک ماشین جنگی تمام عیار و متکی بخود تبدیل شود هنوز به کارهای زیادی ضرورت است، اما بهبود وسیع در توانایی و قابلیت نیروهای افغان باعث گردید تا رهبری جنگ سریعتر از وقت تعین شده به عهده نیروهای افغان گذاشته شود.

جنرال الن می گوید، با در نظر داشت بهبود قابلیت نیروهای امنیتی افغان، من به صراحت می توانم بگویم که نیروهای امنیتی افغان در سال 2013 می توانند رهبری کامل عملیات جنگ را به عهده بگیرند.

قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان نگفت که به چه سرعت 66000 عسکر امریکایی از افغانستان خارج می شوند و چه تعداد ازین نیروها بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند. اما گفت، اوباما رییس جمهور امریکا درین مورد تصمیم می گیرد.

بیشتر بخوانید  عبدالمتین قانع: امنیت افغانستان بی نظیر است!

جنرال الن همچنان به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است، نیروهای امنیتی افغان همین اکنون رهبری 80 فیصد عملیات جنگ را در سر تاسر افغانستان به عهده دارند. بناً من کاملاً مطمین هستم که در فصل آینده آنها از لحاظ تخنیکی رهبری عملیاتی را در سر تا سر افغانستان به عهده می گیرند، آنها آماده هستند و ما از آنها حمایت می نمایم.

بنوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، تعداد تلفات نیروهای امریکایی از 404 در سال 2011 به 295 در سال 2012 کاهش یافته است. اما از سال 2001 میلادی به اینطرف، بیش از 2000 عسکر امریکایی و حدود 1100 عسکر قوای ایتلاف در افغانستان کشته شده اند.

به اساس ارقام موسسه تحقیقاتی بروکینگ مستقر در واشنگتن، تعداد تلفات نیروهای افغان از 550 در سال 2011 به 1200 در سال 2012 افزایش یافته است. بسیاری نگرانی دارند که نیروهای امنیتی افغان بعد از سال 2014 میلادی شاید توانایی تامین امنیت سرتاسر کشور را نداشته باشند.

اما جنرال جان الن قوماندان نیروهای امریکایی در افغانستان که دوره ماموریتش در دهم ماه فبروری به پایان می رسد می گوید، نیروهای امنیتی افغان آماده هستند و بهبود قابلیت نیروهای افغان اجازه داد تا بارک اوباما و حامد کرزی اعلان کنند که تحویل دهی مسوولیت های امنیتی زودتر آغاز شود.

همرسانی کنید!