رهبران حکومت مردم را فریب داده اند

رهبران حکومت مردم را فریب داده اند

گذشت هفته ها از تاخیر در معرفی یک نامزد وزیر، دو نامزد رئیس و لوی څارنوال صبر اعضای ولسی جرگه را به سر آورده است، چنانکه هیات اداری این جرگه حالا رهبران حکومت وحدت ملی را به فریب و نیرنگ در برابر مردم متهم می کنند.

 

نذیر احمد احمدزی معاون دوم ولسی جرگه می گوید، روز شنبه هیات اداری این جرگه گفتگوهای نهایی در این باره با رئیس جمهور خواهد داشت و اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای آنان بازهم وعده های میان تهی دهند، اعضای این جرگه برای نامزدان وزیر دفاع و نامزد رئیسان صندوق نخواهند گذاشت.

 

نذیر احمد احمدزی گفت:

“ما روز شنبه نشستی با رئیس جمهور خواهیم داشت و در این نشست ما این موضوع را روشن می سازیم، من خطاب به هر دو رهبران حکومت می گویم که هرچه زودتر نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان را برای برداشتن خلای حکومتی به این جرگه معرفی کنند، در غیر آن پیامد برخواسته از آن به دوش رهبران حکومت خواهد بود. ”

 

نبودن مدیریت در ستره محکمه، لوی څارنوالی و د افغانستان بانک موضوع دیگری است که به گفتهء این هیات ولسی جرگه، سبب فساد اداری در کشور شده است.

 

اختلاف نظرها میان رهبران حکومت بالای گزینش نامزد وزیران، مهلت تعیین کابینه را زمانگیر ساخت و این مساله سبب شده است تا ماه ها وزارت خانه ها از سوی سرپرستان اداره شود.

 

با این همه قرار بود دوهفته پیش رئیس جمهورغنی عبدالله خان پیژندوال را به حیث نامزد وزارت دفاع، نامزد رئیسان ستره محکمه و د افغانستان بانک و لوی څارنوالی را به ولسی جرگه معرفی سازد، اما ظاهراً به نظر می رسد که این رهبران برسر گزینش نامزدان باقی مانده، به نتیجه نرسیده اند. هیات ولسی جرگه می گوید رهبران حکومت وحدت ملی بیشتر مصروف مصلحت های سیاسی شان هستند.

بیشتر بخوانید  سهیل شاهین از استراتیژی طالبان در مبارزه با تروریزم خبر داد

 

از سوی دیگر وعده های سخنگویان حکومت وحدت ملی برای معرفی رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی یک تا دو روز دیگر که ماه ها را در برگرفته است، عکس العمل های را در میان اعضای ولسی جرگه به همراه داشت.

 

نذیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه می گوید، حکومت وحدت ملی با چنین وعده ها اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد.

 

رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله پس از تفاهم بر ایجاد حکومت وحدت ملی برای تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی توافق نامه یی امضا کردند که بر بنیاد آن باید در نظام انتخاباتی تغییرات بنیادی به میان آید و این کمیسیون باید پس از تشکیل حکومت وحدت ملی به کارش آغاز می کرد.

 

حالا شماری از ناظران انتخاباتی کار این کمیسیون را از برای زمانگیر شان آغاز کار آن برای آوردن اصلاحات در نظام انتخابات اثر گذار نمی دانند.

 

محمد نعیم ایوب زاده رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان می گوید:

 

“گزینش رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی بسیار زمانگیر شد و حالا دیده می شود که این کمیسیون شامل اجندای دو رهبر حکومت شد و می بینیم که این کمیسیون از نقطه نظر محتوا و صلاحیت و نیز اینکه ابزار برای ضد و بند های سیاسی میان رهبران حکومت شد، ما نسبت به کار این کمیسیون خوشبین نیستیم و این کمیسیون نمی تواند بهترین روش برای آوردن اصلاحات انتخاباتی باشد.”

 

خواستیم در این باره این که چه زمانی نامزد وزیر دفاع و نامزد رئیسان به ولسی جرگه معرفی خواهند شد و آیا بالای گزینش رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی به نتیجه یی رسیده اند، یانه؟ دیدگاه سخنگویان حکومت وحدت ملی را داشته باشیم، اما آنان از گفتگو در این باره خوداری کردند.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت معارف درباره تکذیب خبر‌های مبنی بازگشایی مکاتب خصوصی برای دختران

 

با این حال یک منبع ریاست اجراییه گفت که رهبران حکومت وحدت ملی تنها برای معرفی جانداد سپین غر به حیث رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی به نتیجه رسیده اند و روشن نیست که در هفتهء آینده نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی خواهد شد یا نه؟

 

با این همه شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی بدین نظر هستند که اختلاف نظر رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش چهره های نزدیک به خودشان در بدنهء حکومت، سبب بحران های در کشور خواهد شد.

همرسانی کنید!