12 دلو 1394 - همه اخبار

رهایی یک پسر ۱۴ ساله از بند اختطافگران در ولایت غور

رهایی یک پسر ۱۴ ساله از بند اختطافگران در ولایت غور

آریانا نیوز: این پسر ۱۴ چهارده ساله که اکنون انتظار آغوش خانواده اش را میکشد میگوید که وی هیچ گناه نداشته است تنها خواست افرادی که او را اختطاف نموده بودند مبلغ پنچ لک افغانی بوده است.
شاید اولین تجربه تلخ زنده گی حفیظ الله ۱۴ سال باشد که در این عمر کوتاه وی در دفتر خاطراتش به ثبت رسیده باشد، او هشتاد شبانه روز را در زیر شکنجه و تهدید همراه با رباینده گان گذرانیده است.

علامات که در وجودش ظاهر می شود حکایت از شکنجه، لت و کوب و اوج بی رحمی در برابرش را نشان می دهد.

حفیظ الله ۱۴ ساله که باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است و تازه از بند آزاد گردیده میگوید، وی زمانیکه میخواست از منطقه اش به منطقه دیگر سفر کند در مربوطات دره تخت مربوط ولسوالی چشت هرات از سوی افراد ملا مصطفی یکی از قوماندان های مسلح غیر مسئول اختطاف شد.

این پسر ۱۴ چهارده ساله که اکنون انتظار آغوش خانواده اش را میکشد میگوید که وی هیچ گناه نداشته است تنها خواست افرادی که او را اختطاف نموده بودند مبلغ پنچ لک افغانی بوده است:

” مرا از پوسته شهرنو نزدیک دره تخت نفرهای ملا مصطفی گرفتند نام های شانرا نیز به یاد دارم هشتا د شب با خود نگاه کردند و زیاد شکنجه می کردند، سیخ های تاتیر را داغ میکردند از پشت پایم داخل میکردند و از کف پایم بیرون میکردند به صورتم می چسپانیدن میگفتند اگر پول نیارند تو را میکشیم. “

در همین حال یکی از وابسته گان این پسر میگوید که حفیظ الله از مسیر شاه راه غور هرات از سوی افراد مربوط به ملا مصطفی اختطاف شده بود.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان

وی که از حکومت خواهان جلوگیری از فعالیت های خودسرانه این افراد است میگوید که خودش را نیز چندی قبل افراد وابسته به ملا مصطفی به گروگان برده بودند و در بدل پیسه دوباره رها کردند.
در همین حال جنرال غلام مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور اختطاف این پسر ۱۴ ساله را از سوی افراد مربوط به ملا مصطفی تائید میکند و این کار را برخاسته از اختلافات قومی میخواند.

آقای محسنی می افزاید که آنها با پاد در میانی باشنده های محل موفق شدند تا این پسر را از چنگ این افراد نجات دهند ولی هیچ کس در پیوند به این موضوع دستگیر نشده است.

همرسانی کنید!