25 حمل 1394 - همه اخبار

رسیده گی به وضعیت مهاجرین افغان باید در اولویت کاری حکومت قرار گیرید

رسیده گی به وضعیت مهاجرین افغان باید در اولویت کاری حکومت قرار گیرید

رییس اجرائیه حکومت افغانستان بار دیگر تاکید کرد که رسیده گی به وضعیت مهاجرین افغان و زمینه سازی در داخل کشور برای بازگشت داوطلبانه آنها باید در اولویت کاری حکومت قرار گیرید.

 

عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران در کابل در مورد چنین گفت:

 

” مسئله مهاجرین، رسیده گی به وضعیت مهاجرین و زمینه سازی بازگشت با عزت و داوطلبانه مهاجرین باید در اولویت های کاری دولت افغانستان قرار بگیرد.”

 

این در حالیست مسوده پالیسی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ترتیب شده در نشستی به آقای عبدالله پیشکش شده است.

 

گفته می شود در این مسوده پالیسی پنج ساله مسئله بازگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشور شان جا داده شده است.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!