رسانه ها نباید منبع تبلیغ مخالفان مسلح قرار گیرند

رسانه ها نباید منبع تبلیغ مخالفان مسلح قرار گیرند

رییس اجرائیه حکومت افغانستان می گوید، رسانه ها نباید در اختیار تبلیغ مخالفان مسلح دولت و شبکه های تروریستی قرار داشته باشند.

 

عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت تاکید می کند که حقایق در رویداد ها نباید نا دیده گرفته شود، اما خلاء اطلاعاتی در میان سخنگویان حکومت افغانستان و مقام های حکومتی سبب شده است تا رسانه ها که دستآورد خوب حکومت افغانستان است، منبع پیام های رسانه یی برای طالبان شود.

 

آقای عبدالله از رسانه ها نیز می خواهد تا در بازتاب گزارش ها بخصوص رویداد های امنیتی محتاط باشند:

 

“حقایق نباید کتمان شود هر قدر که تلخ بود، باید مردم در جریان قرار گیرد.

 

هدف طالبان ایجاد وحشت در میان مردم است، وقتی خلاء اطلاعاتی از سوی حکومت را ما توجه کنیم که گاه همین است که رسانه در اختیار تبلیغات رسانه یی قرار می گیرند.”

 

آقای عبدالله به این سخنان روز گذشته در کنفرانس ملی رسانه و دهه تحول که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان برگزار شده بود، بیان داشت.

 

در این نشست نماینده گان و نهاد های دفاع از رسانه های افغانستان چگونگی راه حل به چالش ها در برابر رسانه ها را در یک نامه به رهبران حکومت وحدت ملی می فرستند.

 

از سوی دیگر رئیس اجرائیه حکومت از رسانه ها خواست تا کمیسیون مشترکی ایجاد کنند که در آن بر مصونیت، چگونگی حقوق و امتیاز و ضمانت شغلی خبرنگاران افغانستان توجه شود.

 

از سوی دیگر خشونت در برابر خبرنگاران از سوی مقام های حکومتی موضوع دیگریست که رئیس اجرائیه به آن اشاره می کند و تأکید می ورزد که حکومت وحدت ملی به این چالش ها پایان می دهد.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟

 

اما فدراسیون خبرنگاران افغانستان حکومت را در ندادن اطلاعات به رسانه ها به انتقاد می گیرد و آن را تلاشی برای در انحصار داشتن رسانه ها از سوی حکومت می پندارد.

 

نجیب شریفی عضو هیئت رهبری این فدراسیون می گوید، حکومت و طالبان تلاش می ورزند رسانه ها را منبع تبلیغات شان بسازند:

 

“ما فکر می کنیم که حکومت متوجه این اصل نیست که دنیا دیگر تحول کرده است و حکومت نمی تواند معلومات را در اختیار رسانه هنگامی قرار دهد که به سود خود شان باشد.”

 

این خیلی دشوار است که طالبان و حکومت تلاش می ورزند تا تبلیغات شان را از آدرس رسانه ها پیش ببرند.”

 

از سوی هم دومینک میدلی سخنگوی یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که در کنار حکومت آنان نیز متعهد هستند تا برای رسانه ها و خبرنگاران افغان سهولت های کاری را ایجاد کنند اما وی کاهش کمک های جامعه جهانی را در برابر رسانه ها یک چالش می نامد.

 

نهاد های دفاع از رسانه ها و خبرنگاران افغان انتظار داشتند تا با توشیح قانون دسترسی به معلومات از سوی رئیس جمهور کار خبرنگاران را آسان سازد، اما مسوولان رسانه ها تاکید دارند که هنوز نیز در کار های شان با چالش های فراوانی روبرو هستند.

همرسانی کنید!