- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

برنامه برخی رجال سیاسی برای سهم گیری در دولت موقت پس از توافق با طالبان

آریانانیوز: با آغاز دور اول مذاکرات بین الافغانی، ایجاد دولت موقت با حفظ دولت فعلی با اضافه شدن افراد منتسب به گروه طالبان به حیث یک عنصر قدرت در قالب دولت فعلی وجود دارد…

یک آگاه سیاسی در کشور که نخواست نامش فاش شود، در پیوند به افتتاحیه مذاکرات صلح در دوحه ابراز عقیده کرد: با آغاز دور اول مذاکرات بین الافغانی، ایجاد دولت موقت با حفظ دولت فعلی با اضافه شدن افراد منتسب به گروه طالبان به حیث یک عنصر قدرت در قالب دولت فعلی وجود دارد.

بر این اساس در داخل حاکمیت کابل، عبدالله، کرزی و اتمر برای عبور از غنی دارای اشتراک نظر اما در چگونه گی این امر با یکدیگر اختلاف دارند.

بعبارتی عبدالله و کرزی به امید کسب جایگاهی در قدرت آینده افغانستان به دنبال تغییر ساختار و ایجاد دولت موقت استند؛ به همین خاطر این افراد در دوقطبی ایجاد دولت موقت و حفظ دولت فعلی به سمت رویکرد طالبان متمایل شده اند.

اشرف غنی با نگرانی از این تغییر رویکرد، صلاحیت گفتگو درباره ساختار نظام در مذاکرات دوحه را به داکتر عبدالله نداده است. در عین حال اتمر به دنبال حفظ ساختار فعلی و در صورت لزوم تغییر کارگزار حکومت (عبور یا عدم عبور از غنی) است.