- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

از حمله راکتی ایران به طیاره امریکایی تا حمله نظامی واشینگتن به تهران

آریانانیوز: ایران طیاره‌ بی پیلوت امریکا را سرنگون کرد. بر بنیاد آخرین اطلاعات نیویارک تایمز و CNN ترمپ حمله‌ نظامی را نهایی کرد اما دوباره تصمیمش را تغییر داد. افغانستان میان این تشنج در گذرگاه دشواری قرار می‌گیرد…

ملک ستیز پژوهشگر روابط بین الملل نوشت: ایران طیاره‌ بی پیلوت امریکا را سرنگون کرد. بر بنیاد آخرین اطلاعات نیویارک تایمز و CNN ترمپ حمله‌ نظامی را نهایی کرد اما دوباره تصمیمش را تغییر داد. منطقه‌ ما در وضعیت خاصی قرار دارد. افغانستان میان این تشنج در گذرگاه دشواری قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر روابط بین الملل ادامه داد: با وزیر امور خارجه‌ افغانستان ملاقاتی داشتم و دیدگاه و تشویش خود را برای شکل‌گیری متغییرهای فعال که بتواند وضعیت را تحلیل کند و بر منطقه اثر گذارد، ابراز داشتم.

هژمونی استراتیژیک امریکا بر افغانستان یک واقعیتِ انکار ناپذیر است. این هژمونی با پشتوانه‌ کلان اقتصادی امریکا و شرکای غربی‌اش، نظام ما را می‌چرخاند. اما از سوی‌دیگر روسیه که شریک استراتیژیک ایران‌ است به بازیگر مهمی در اوضاع سیاسی افغانستان در‌آمده‌است. در صورت جنگ فضایی میان امریکا و ایران، افغانستان به ناچاری و بحران سیاسی قرار خواهد گرفت.

ملک ستیز همچنان نوشت: امریکا از زمین ما بر ایران خواهد شتافت و ایران مواضع امریکا را در افغانستان راحت نخواهد گذاشت. بنا‌َ ما باید خود، جغرافیا و بازیگران را برای شناسایی وضعیت تعریف کنیم. امیدوارم حکومت وحدت ملی به این وضعیت پیچیده نگاه عمیق و دقیق بیاندازد. ما نیاز داریم تا منافع خود را تحلیل و شناسایی کنیم و موضع دقیق بر بنیاد امنیت ملی و منطقوی خود اتخاذ کنیم.