- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

راه‌حل‌های پیشنهادی رهبر حزب کنگره ملی افغانستان برای طالبان

آریانانیوز: به گفته رهبر حزب کنگره ملی افغانستان تشکیل حکومت همه‌شمول از سوی طالبان بی‌معنا است و دو راه بیش‌تر وجود ندارد؛ تجزیه یا فدرالیسم دموکراتیک…

عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان به تازه‌گی گفته است که تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان از سوی طالبان بی‌معنا است.

آقای پدرام، تجزیه افغانستان یا ایجاد ساختار فدرال را راه حل از بحران کنونی کشور می‌داند.

به گفته وی، حکومت همه‌شمول در افغانستان، بی‌معناترین مفهوم در امارت طالبانی است.

او می‌افزاید که دو راه بیش‌تر وجود ندارد؛ تجزیه یا فدرالیسم دموکراتیک.