بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, ۹ جدی , ۱۳۹۵ لینک کوتاه خبر :

رئیس ستره محکمه با مایکل هارتمن دیدارکرد

سید یوسف حلیم

آریانانیوز: قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه روز گذشته با رئیس بخش حاکمیت قانون اداره انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) درکابل دیداروگفتگو کرد.


درین ملاقات نخست آقای هارتمن اشتراک خود وبرخی ازهمکاران بین المللی رادرجلسات علنی قضایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بیان داشته ، افزود که رسیده گی های این مرکز مطابق احکام قوانین نا فذه صورت گرفته و قضات در حفظ حقوق قانونی متهمین بخاطر رعایت اصول محاکمه عادلانه  تلاش زیادی مینمایند بناء بخش حاکمیت قانون متعهد است تا همکاری ها و حمایت های مادی و تخنیکی  به این مرکز را به هدف ارتقای بیشتر ظرفیت آن مبذول نماید .

 

وی همچنان نقش اداره مراقبت قضایی ستره محکمه رادر راستای مبا رزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت کاری مهم شمرده و از بذل همکاری های تخنیکی و تجهیزاتی به این اداره نیز متعهد گشت.

 

بعداً رئیس ستره محکمه  گفت : رضائیت مجامع ملی و بین المللی از اجراات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری موجب اطمینان است که نهاد های عدلی و قضایی درگزینش قضات وڅارنوالان این مرکز و انتظام امور آن  دقت بیشتری کرده اند ؛ زیرا  بدون شک هدف از ایجاد این مرکز تسریع روند رسیده گی قضایا بوده ، بویژه قضات با تطبیق بلا انحراف قوانین  نافذه  و با حفظ استقلال و بیطرفی قضایی و رعایت حقوق قانونی متهمین قضایا اصدار حکم مینمایند .

 

طرفین درین ملاقات همچنان روی سایر ابعاد همکاری های دوجانبه ، وضعیت حقوق بشری درافغانستان و نقش نهاد های عدلی و قضایی درراستای احقاق حقوق شهروندان نیز بحث و تبادل نظر کردند.

همرسانی کنید!