6 میزان 1393 - همه اخبار

رئیس جمهور آینده به مشکلات مردم در ولایت غور توجه کند

رئیس جمهور آینده به مشکلات مردم در ولایت غور توجه کند

آریانا نیوز:ده ها تن از مسوولان اداره ای محلی، نهاد های جامعه مدنی و شهروندان غور از رئیس جمهور آینده ای افغانستان خواستند که به مشکل مردم این ولایت به گونه ای جدی توجه کند.

در گردهمایی دیروز، محمد حنیف نورستانی رئیس امنیت ملی غور و سرپرست این ولایت گفت که در سیزده سال گذشته غور فراموش شده است.

” به واقعیت که ولایت غور در طی سال های گذشته قسم که دیده میشود هیج توجه صورت نگرفته ما از حکومت جدید میخواهیم تا اصل انکشاف متوازن را رعایت کند و به این ولایت توجه نماید.”

اشتراک کننده گان در قطع نامه ای برای حکومت وحدت ملی آرزوی پیروزی کردند.

انکشاف متوازن، قیرریزی جاده ای مرکزی و همچنان ایجاد بند برق از عمده ترین خواسته های مردم غور است.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!