21 میزان 1395 - همه اخبار

دیدار وزیر امورداخله با والی فاریاب

دیدار وزیر امورداخله با والی فاریاب

آریانا نیوز: والی ولایت فاریاب درین دیدار در رابطه وضعیت امنیتی و همآهنگی میان نهاد های ملکی ونظامی فاریاب به وزیر امورداخله  معلومات داد.

 

درین دیدار روی بهبود وضعیت امنیتی وهمآهنگی نهادهای ملکی ونظامی درولایت فاریاب بحث وتبادل نظرصورت گرفت.

 

والی ولایت فاریاب در رابطه وضعیت امنیتی و همآهنگی میان نهاد های ملکی ونظامی درین ولایت به وزیر امورداخله  معلومات داده تصریح نمود که نهاد های دولتی در ولایت فاریاب ازحمایت قاطع مردم برخورداربوده ومردم درکنارنیروهای امنیتی ودفاعی خود قراردارند.

 

درهمین حال ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر امورداخله ازهمکاری وهمآهنگی خوب نهاد های دولتی ومردم ولایت فاریاب ، با نیروهای امنیتی ودفاعی ابراز خرسندی نموده افزود که پولیس ملی درجهت تامین امنیت سراسری وتنفیذ قانون درکشور، به ویژه جهت حراست ازجان ومال مردم آماده گی کامل دارند.

 

وزیر امورداخله افزود که منسوبین پولیس ملی به حیث  فرزندان صدیق مردم افغانستان ، متعهد به امنیت درسراسر کشوربوده ودرین راستا آماده هرگونه قربانی هستند.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایات مختلف کشور
همرسانی کنید!