4 عقرب 1395 - همه اخبار

دیدار وزیرمالیه با سفیرامارات متحده عرب

دیدار وزیرمالیه با سفیرامارات متحده عرب

آریانا نیوز: وزیرمالیه با سفیرامارات متحده عرب مقیم کابل دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار جانبین در رابطه به تقویت روابط دو کشور، پروژه های مختلف انکشافی مانند پروژه 111 بلاک رهایشی قصبه، شفاخانه و پوهنتون شیخ زاهد، اعمار سرک ها و  ایجاد دارالایتام بحث و صحبت نمود. همچنان هر دو جانب پیرامون نمایشگاه ها که قرار است در بخشهای تجارت، صنعت و انرژی در امارات عربی برگزار گردد، بحث و تبادل نظر نمودند.

سفیر امارات متحده عرب ضمن استقبال از کارکرد ها و دستآوردهای اخیر وزارت مالیه به تداوم همکاری های شان به افغانستان اطمینان دادند. وی همچنان تقاضا نمود تا در نمایشگاه که در بخش های تجارت، صنعت و انرژی در امارات برگزار میگردد، نماینده گان حکومت افغانستان نیز اشتراک بعمل بیاورند.

وزیر مالیه  ضمن قدردانی و سپاس از سهم فعال و کمک های کشور امارات متحده عرب در زمینه تمویل پروژه های انکشافی از اشتراک نماینده گان حکومت در این نمایشگاه ها اطمینان داد.

بیشتر بخوانید  پرداخت غرامت از سوی حکومت آسترالیا به خانواده‌های قربانیان افغان
همرسانی کنید!