18 اسد 1395 - همه اخبار

دیدار عالمی بلخی با رئیس دفتر اداره برنامه غذایی جهان

دیدار عالمی بلخی با رئیس دفتر اداره برنامه غذایی جهان

آریانا نیوز: سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با رییس دفتر اداره پروگرام غذایی جهان که تازه به این سمت تقرر یافته است ملاقات نمود.

 

در این دیدار تعارفی، وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان گفت که اداره WFP شناخته ترین موسسه کمک کننده برای مردم افغانستان است.

وی خواهان همکاری اداره WFP برای عودت کنندگان بدون مدرک گردیده اظهار داشت که بازگشت کنندگان بدون مدرک آسیب پذیرتر هستند و باید با توجه به و ضعیت آنان برای ایشان مساعدت صورت گیرد.

آقای مک رییس دفتر نمایندگی اداره پروگرام غذایی جهان در افغانستان در این دیدار از توسعه و گسترش روابط دو نهاد سخن گفته و در رابطه به مساعدت برای بازگشت کنندگان گفت که WFP مصصم است برای موثریت بیشتر جلب کمک ها، با هماهنگی وزارت امور مهاجرین به طور مشترک از دونر تقاضای مساعدت نماید.

همچنان مو صوف از سفر رییس عمومی دفتر پروگرام غذایی جهان که قرار است در اواخر ماه اگست سال جاری به افغانستان بیاید نیزیاد آوری نمود.

بیشتر بخوانید  ذبیح الله مجاهد تاریخ آغاز عید قربان را اعلام کرد
همرسانی کنید!