- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

دیدار سرپرست وزارت معادن و پترولیم با رئیس بانک جهانی

آریانانیوز: محترمه نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم، درین دیدار ضمن ابراز سپاس از همکاری های بانک جهانی در افغانستان؛ شریک سازی پلان های بانک جهانی در امورمعدنکاری با وزارت معادن وپترولیم جمهوری اسلامی افغانستان را موثر تلقی نمود.

دراین ملاقات آقای چودری روی همکاری های شان در زمینه مسایل تخنیکی ومسلکی، تطبیق وتقویت برنامه ها در امور وزارت معادن وپترولیم صحبت نمودند.

 

محترمه سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن ابراز سپاس از همکاری های بانک جهانی در افغانستان؛ شریک سازی پلان های بانک جهانی در امورمعدنکاری با وزارت معادن وپترولیم جمهوری اسلامی افغانستان را موثر تلقی نموده، که با روند تطبیق آن پلان ها نتایج مثبت در عرصه معدنکاری بدست خواهند آمد.