دیدار رئیس جمهور احمدزی با شماری از مهاجرین افغان مقیم هند

دیدار رئیس جمهور احمدزی با شماری از مهاجرین افغان مقیم هند

آقای غنی در صحبت با مهاجرین و محصلین افغان مقیم هند در سفارت افغانستان در دهلی جدید گفت که چهار عامل سبب ناامنی ها در کشور شده است. وی از تروریزم بین المللی، اقتصادی جرمی، افراد مسلح غیر مسوول و جنگ های سیاسی به عنوان عوامل ناامنی ها در کشور یاد کرد.

 

رئیس جمهور غنی در حالی سال جاری را سال پُر چالش برای افغانستان می خواند که در این اواخر ناامنی ها در کشور افزایش یافته است. چنانچه گزارش ها می رسانند که بیشتر ولسوالی های کشور در این اواخر ناامن شده اند.

 

در عین حال در این دیدار مهاجرین افغان از رئیس جمهور غنی خواستند که در برخی از ایالت های هند به آنها قنسلگری ایجاد کند.

 

رئیس جمهور در پاسخ گفت، سفارت های که در اروپا غیر ضروری اند باید مسدود شوند و در عوض تعداد قنسلگری ها در هند افزایش یابد.

 

آقای غنی از سفارت افغانستان در لندن به گونۀ مثال یاد کرد و گفت که در حال حاضر ده کارمند این سفارت در وظیفۀ شان حاضر نیستند.

 

رئیس جمهور غنی به مسئله دیگر اشاره کرده گفت که محاکم کشور هنوز هم بسیار فاسد است و گفت خود وی از محاکم 34 ولایت کشور دیدن نموده و از چنین وضعیت به ستوه آمده است.

 

در این دیدار مهاجرین افغان گفتند که آنها در اخذ ویزۀ هند مشکل دارند و اکثر فرزندان شان از رفتن به مکتب محروم اند.

 

از سوی دیگر محصلین افغان گفتند که معاشات شان به موقع نمی رسد، کرایهء لیلیه ها بسیار بلند است و همچنان در بورسیه های تحصیلی به هند شفافیت موجود نیست.

بیشتر بخوانید  آخرین خبرها از زمان تکمیل تونل سالنگ

 

رئیس جمهور غنی در پاسخ به این مشکلات مهاجرین و محصلین افغان مقیم هند گفت، به همه مشکلات شان رسیده گی لازم صورت خواهد گرفت.

همرسانی کنید!