31 ثور 1397 - همه اخبار, حوادث

دو انفجار پیهم ننگرهار را لرزاند

دو انفجار پیهم ننگرهار را لرزاند

آریانا نیوز: بنابرگزارش های رسیده، این انفجار ها در جریان ثبت نام رای دهنده گان که در یک مسجد صورت می گرفت، بوقوع پیوست…

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار گفته است که این انفجار ها صبح امروز در جریان ثبت نام رای دهنده گان که در یک مسجد صورت می گرفت، بوقوع پیوست.
مقام های محلی تایید کرده اند که در نتیجه دو انفجار در یک مرکز ثبت نام رای دهنده گان در منطقه شامل ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار یک پولیس به شهادت رسیده است.

بیشتر بخوانید  سوء قصد به جان ولسوال ولسوالی حصارک ننگرهار
همرسانی کنید!