16 قوس 1390 - همه اخبار

دو افسر پوليس و يك سرباز به حبس محكوم گرديدند.

دو افسر پوليس و يك سرباز به حبس محكوم گرديدند.

محكمه استيناف جرايم مسكرات و مواد مخدر، به شمول دو افسر پوليس و يك سرباز ٢٠ تن را به جرم قاچاق مواد مخدر، به مجازات چهار تا ٢٠ سال حبس محكوم كرد.

دو افسر پوليس و يك سرباز به حبس محكوم گرديدند. اين مطلب را احمد خالد موحد مسوول مطبوعاتي مركزعدلي وقضايي مبارزه عليه مسكرات ومواد مخدر، امروز(١٦قوس) بيان كرد .

وي گفت كه يكتن افسر ويكتن سرباز يادشده؛ مربوط قومانداني امنيه ولسوالي قلعه ذال كندز و افسر ديگر مربوط قومانداني امنيه كاپيسا مي باشند.

منبع بدون ارايه جزييات بيشتر گفت كه متباقي محكومين،باشنده گان ولايات فراه،هلمند،باميان،نيمروز،شبرغان، مزارشريف و ولايت هرات مي باشند.

به اساس معلومات وي، ٢٠ تن يادشده حين قاچاق مواد مخدر بازداشت شده و پوليس از نزد آنها در مجموع بيش از ١١٣ كيلوگرام هيروئين، بيش از ١٠٦٠ كيلوگرام ترياك و ١٩٥ ليتر مشروبات الكولي به دست آروده اند.

وي علاوه كرد كه هئيت قضايي محكمه استيناف جرايم مسكرات و مواد مخدر، پس از فيصله محكمه ابتدائيه جرايم مسكرات و موادمخدر، در جريان هفته جاري ؛جلسات قضائي اعتراضي را داير نموده و متهمان را با حضورداشت و څارنوالان موظف قضايا و وكلاي مدافع، به رويت دلايل موجه و در روشنائي قانون مبارزه عليه مسكرات و موادمخدر،به حبس پائين از چهار سال و بلند بيست سال محكوم به مجازات نمودند.

قابل ياد آوري است كه دو هفته قبل نيز محكمۀ استيناف جرايم مسكرات و موادمخدر، ١٨ تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به سه تا ٢٠ سال حبس محكوم نموده بود.

گفتني است كه از جانب همين محكمه، در جريان سه ماه اول سال جاري، ١٨٣تن محكوم به مجازات شده و چهار تن ديگر نسبت نبود دلايل الزام، برائت گرفته اند.

بیشتر بخوانید  عوامل اصلی فساد در افغانستان از دیدگاه رییس‌جمهور پیشین
همرسانی کنید!