11 حمل 1392 - همه اخبار

دستگیر شدن يک سرگروه شبکهء حقانی در خوست

دستگیر شدن يک سرگروه شبکهء حقانی در خوست

دستگیر شدن يک سرگروه شبکهء حقانی در خوست

نيرو های امنيتی افغان و ایتلاف يک سرگروه شبکهء حقانی را در يک عمليات در خوست دستگير کردند.

در خبرنامهء نيروی بين المللی کمک به امنيت يا آيساف آمده که اين عمليات ديروز شنبه در ولسوالی صبری انجام شد.

نام اين قوماندان شبکهء حقانی گرفته نشده، اما در خبرنامه آمده که او به ماين گذاری های کنار سرک متهم است و همچنان گفته شده که به شماری زياد از قوماندانان شورشی سلاح توزيع می کرده است.

بر اساس خبرنامه، اين فرد رهبری گروه از جنگجويانِ ضد نيرو های افغان و خارجی را به عهده داشت.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایات مختلف کشور
همرسانی کنید!