28 اسد 1394 - همه اخبار

دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر خواهد شد

دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر خواهد شد

آریانا نیوز: قرار است دسترسی به تکنالوژی معلوماتی در مراکز صحی افغانستان افزایش یابد.

 

تفاهمنامهء همکاری میان وزارت های صحت عامه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دیروز در کابل به امضاء رسید.

 

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلومات دیروز به خبرنگاران گفت، این تفاهمنامه بیش از دو نیم میلیون دالر هزینه بر میدارد که برای مدت 5 سال است.

 

در این حال فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که با عملی شدن این تفاهمنامه دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر خواهد شد.

 

ariananews

بیشتر بخوانید  سهیل شاهین از استراتیژی طالبان در مبارزه با تروریزم خبر داد
همرسانی کنید!