1 جدی 1390 - همه اخبار

درخواست كمك تخنيكي از سوي رئيس د افغانستان بانک

درخواست كمك تخنيكي از سوي رئيس د افغانستان بانک

رئيس دافغانستان بانک، از صندوق وجهى پول ( آى ام اف)، بانک جهانى و وزارت اقتصاد، خواستار کمک هاى تخنيکى گرديد.

نورالله دلاورى رئيس د افغانستان بانک، اين اظهارات را در آخرين روز سفر سه روزۀ خود به امريکا روز گذشته در واشنگتن، بيان نمود.

وى علاوه کرد که در اين سفر، با مسوولين سه ادارۀ يادشده صحبت هاى همه جانبه نموده و خواستار کمکهاى تخنيکى به هدف حل مشکلات در نظام مالى افغانستان گرديد.

دلاورى گفت که با مسوولين امريکا مخصوصاً در مورد افزايش مبارزۀ مشترک در جلوگيرى از پولى صحبت نموده است که در رويدادهاى دهشت افگنى استفاده ميگردد.

رئيس د افغانستان بانک، ملاقات ها و بازديدهاى خود را بسيار مفيد و قابل اطمينان خوانده علاوه نمود: ((هدف سفر من اين بود که با ادارات يادشده در مورد روابط دافغانستان بانک صحبت صورت گيرد.))

به گفتۀ موصوف، در بخش تخنيکى د افغانستان بانک، پيشرفتهايى صورت گرفته است و از نزديک با صندوق وجهى پول (آى ام اف ) کار ميکند، تا يک سيستم و نظام قوى را در بخش نظارت نظام بانکى در افغانستان، داشته باشند.

دلاورى در پاسخ به يک سوال در مورد کابل بانک گفت که د افغانستان بانک، مصروف جمع آورى پولهاى کابل بانک است.

وى علاوه نمود: ((در آيندۀ نزديک، ملکيتهايى که توسط پول کابل بانک در دوبى و مناطق ديگر خريدارى گرديده است، به فروش رسيده و پول آن به بانک حواله خواهد شد.))

دلاورى گفت: آنها براى ٦٠ درصد قرضه هايى که از کابل بانک اخذ گرديده است، تقسيم اوقات جديد تهيه نموده اند، که در مدت يک الى پنج سال دوباره به دست بيايد.

بیشتر بخوانید  جزییات دیدار سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با رییس یوناما

رئيس د افغانستان بانک علاوه کرد که با مسوولين امريکايى، آى ام اف و بانک جهانى، در موردکابل بانک نيز صحبت نموده و به آنها قبولانده است که بانک مرکزى افغانستان، به اين مشکلات توجه نموده و در تلاش حل آن است.

نورالله دلاورى، به تاريخ ٢٣ قوس در کابل به خبرنگاران گفته بود که منابع ٨٠ درصد قرضه هاى کابل بانک مشخص گرديده و مطمئن است که به دست مى آيد. بيست درصد آن تا حال معلوم نيست؛ اما آنها در تلاش يافتن آن هستند.

وى علاوه نمود که افراد مختلف، از کابل بانک ٨٥٠ ميليون دالر امريکايى به شکل غيرقانونى قرض گرفته اند که در مجموع، تا حال ٧٤ ميليون دالر به دست آمده است.

وى همچنان گفت که قرضداران حدود ٤٠٠ ميليون دالر، تعهد نموده اند که اين پول را دوباره پرداخت خواهند کرد.

به اساس معلومات منبع، ملکيتهاى خريدارى شده از طريق قرضه هاى ناقانون از کابل بانک، ٢٠ در صد اين قرضه ها را تشکيل ميدهد.

کابل بانک، سال گذشته در نتيجۀ قرضه هاى غيرقانونى و يک سلسله مشکلات مالى ديگر، با بحران مواجه گرديد؛ بعداً يک بخش آن مربوط وزارت ماليه گرديد، که تحت نام کابل بانک جديد فعاليت ميکند؛ اما بخش ديگر آن، تا حال مورد بررسى قرار دارد.

گفتنى است که اين نخستين سفر نورالله دلاورى به امريکا، بعد از انتخاب وى به حيث رئيس د افغانستان بانک است .

همرسانی کنید!