- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

درخواست حامد کرزی از سیاسیون پاکستان

آریانانیوز: رییس جمهور پیشین کشورمان از سیاسیون پاکستان خواست که مساله افغانستان را با کشمیر ربط ندهند و از فعالیت‌های تخریب‌کارانه و تربیه و حمایت تروریزم در منطقه دست بردارد…

در اعلامیه حامد کرزی در پیوند به اظهارات برخی سیاسیون پاکستان در مورد مرتبط خواندن مساله ملکی به صلح افغانستان آمده است: موضع گیری پاکستان این مساله را به اثبات می‌رساند که دیدگاه پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده و می‌خواهد افغانستان را به حیث عمق استراتیژیک خود به منظور رسیدن به اهدافش در منطقه مورد استفاده قرار دهد.

در اعلامیه تاکید شده: ما از حکومت پاکستان می‌خواهیم تا مسئله افغانستان و کشمیر را که دو موضوع جداگانه است، به هم ربط نداده، از فعالیت‌های تخریب‌کارانه و تربیه و حمایت تروریزم در منطقه دست بردارد.