- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اولین دختر افغان بر بالای بلندترین قله افغانستان

آریانانیوز: حنیفه اولین دختر افغان است که بلندترین قله افغانستان را فتح می کند…

حنیفه اولین دختر و چهارمین افغان است که قله نوشاخ بدخشان، بلندترین قله افغانستان را فتح می کند.