بخش : اجتماعی, اخبار, حوادث, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 8 حوت , 1397 لینک کوتاه خبر :

لت و کوب داکتران شفاخانه توسط شاروال میمنه ولایت فاریاب

داکتران 550x295 - لت و کوب داکتران شفاخانه توسط شاروال میمنه ولایت فاریاب

آریانانیوز: داکتران و پرسونل صحی شفاخانه میمنه، طی اجتماع اعتراض آمیز از مسوولین حکومت، مصئونیت کاری خواسته می گویند که آنها همواره از هر آدرس مورد تهدید، توهین و لت و کوب قرار می گیرند...


از سوی دیگر داکتران شفاخانه مدعی استند که شاروال میمنه داکتر موظف در سرویس عاجل را تهدید و وی را با سیلی زده است؛ اما شاروال این موضوع را رد کرده می گويد که یک عضو خانواده اش مجروح شده بود، زمانیکه در سرویس عاجل برد، داکتر موظف نه تنها توجه نکرد؛ بلکه با وی که یک کارمند دولت است، پرخاش نمود.

داکتر ادریس فرهمند گفت که انجنیر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه، در سرویس عاجل مریض آورده و داکتر نوکریوال را با سیلی زده توهین و تحقیر نموده است.

داکتر زمان اعظمی رییس اتحادیه داکتران فاریاب با تایید برخورد شاروال میمنه با داکتر سید محبوب نوکریوال در سرویس عاجل گفت که جامعه طبی فاریاب همواره از جانب حکومتی ها، زورمندان و افراد دیگر تهدید، توهین و مورد لت و کوب قرار می گیرند و مسوولین حکومتی بخصوص نهادهای امنیتی در قسمت مصئونیت جانی و کاری داکتران بی تفاوت استند.

طی یکسال اخیر، بیش از ٣٠ واقعه ماین گذاری در معاینه خانه ها صورت گرفته است!

وى افزود که در یکسال اخیر، بیش از ٣٠ واقعه ماین گذاری در معاینه خانه ها صورت گرفته، ده ها تیليفون تهدید آمیز به هر یک از داکتران آمده تا یک ملیون افغانی پول مطالبه کردند و بارها از جانب افراد مسلح و زورمند در بین شفاخانه لت و کوب و تهدید شده اند.

موصوف از یکسو برای داکتران مصئونیت کاری و جانی می خواهد، و از سوی ديگر می گوید که از کار نهادهای امنیتی قطعاً راضی نمی باشند.

از سوی هم، شماری از مریضداران با مشاهده خبرنگاران در محوطه شفاخانه میمنه، از برخورد خشن و نادرست داکتران لب به شکایت گشودند.

شراف الدین باشنده ولسوالی پشتونکوت گفت بار پنجم است که در شفاخانه میمنه مریض می آورد و حالتش وخیم است؛ اما داکتران تحویل نمی گیرند، در بیرون از شفاخانه سفارش می دهند تا حال ٢٢٠هزار افغانی مصرف نموده است.

وی که اشک می ریخت، گفت که حال چیزی ندارد تا صرف تداوی مریض کند و در شفاخانه هم کسی تحویل نمی گیرد. در بین موتر روی سَرَک در حالت بدی قرار دارد.

داکتر سلیمان معاون صحت عامه فاریاب گفت که اعتراض داکتران و پرسونل صحی وقتی آغاز شد که شاروال میمنه، داکتر سید محبوب موظف در سرویس عاجل را تهدید و با سیلی زد.

همرسانی کنید!