22 میزان 1394 - همه اخبار

خلوتگر: حکومت در مناطق نا آرام باید با خبرنگاران رفتار خاص نماید

خلوتگر: حکومت در مناطق نا آرام باید با خبرنگاران رفتار خاص نماید

آریانا نیوز: ادارهء حمایت از رسانه های آزادی و یا (نی) از حکومت افغانستان خواسته است تا برای تامین امنیت خبرنگاران در مناطق جنگی و نا آرام، یک ادارهء مشترک از نهاد های امنیتی را ایجاد کند.

 

مجیب خلوتگر رییس اداره نی گفت: حکومت افغانستان در مناطق نا آرام باید با خبرنگاران رفتار خاص نماید:

 

” از یک طرف، ما یک نیروی نظامی نداریم که درست بتواند، در جریان جنگ جان خبرنگاران را حفظ کند. از سوی دیگر، همکاری مردم را در جریان کار خبرنگاری بسیار کم داریم. متاسفانه سهولت در کل بسیار کم است.”

 

این در حالیست که طالبان مسلح از دو روز قبل به دو شبکهء تلویزیونی و خبرنگاران آن در افغانستان هشدار داده است.

 

طالبان در یک اعلامیه، این شبکه های تلویزیونی را تهدید کرده که به گفتهء آنها با عداوت رفتار کرده و اصول ژورنالیزم را مراعات نکرده اند.

بیشتر بخوانید  سخنان سخنگو و رییس هیئت گروه طالبان در سومین نشست دوحه
همرسانی کنید!