- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

آخرین خبرها در پیوند به نهایی سازی واردات برق ترکمنستان به افغانستان

آریانانیوز: روسای جمهور افغانستان و ترکمنستان در خصوص واردات برق به افغانستان صحبت کردند و در این زمینه توافق شد که شرکت برشنا با جانب ترکمنستان، وارد گفتگو شود تا مشخصات و جزئیات واردات برق را به افغانستان، نهایی سازند…

به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رییس جمهور ترکمنستان صحبت تیلفونی نمودند.

در این مکالمۀ تیلفونی، هر دو جانب در مورد روابط دوستانه و نیک میان دو کشور صحبت کردند و رییس جمهور ترکمنستان برگزاری موفقانۀ کنفرانس جینوا را به رییس جمهور غنی تبریک گفت و افزود که کشورش در راستای کمک و همکاری دوامدار با افغانستان، متعهد است.

روسای جمهور دو کشور در خصوص کارهای انجام شده و پروژه های تاپی و تاپ و تمدید شبکه فایبر نوری نیز صحبت کردند و بخاطر تکمیل کردن این پروژه ها، روی میکانیزم های سه جانبه و چهارجانبه به توافق رسیدند.

سران دو کشور همچنان در خصوص واردات برق به افغانستان صحبت کردند و در این زمینه توافق شد که شرکت برشنا با جانب ترکمنستان، وارد گفتگو شود تا مشخصات و جزئیات واردات برق را به افغانستان، نهایی سازند.

در این تماس تیلفونی، رییس جمهور ترکمنستان گفت که به کمک این کشور یک مسجد جامع در بندر آقینه که گنجایش ۵۰۰ نمازگزار را دارد، اعمار گردیده که در روزهای آینده افتتاح می گردد.

رییس جمهور غنی در این خصوص گفت که وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در مراسم افتتاح مسجد مذکور، اشتراک خواهد کرد.