- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

زد و بند حکمتیار با شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری

آریانانیوز: گلبدین حکمتیار از احتمال کناره‌ گیری شماری از نامزدان و دسته‌های انتخاباتی به سود یک‌دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید…

گلبدین حکمتیار، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از احتمال کناره‌ گیری شماری از نامزدان و دسته‌های انتخاباتی به سود یک‌دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو سخن می‌گوید.

حکمتیار، می‌گوید که تلاش‌های جدی جریان دارد تا تمام نامزدان یا هم شماری نامزدان ریاست جمهوری روی شکل‌دهی یک دسته واحد انتخاباتی به توافق برسند تا انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم نرود.

حکمتیار می‌گوید: روی این کار جدی روان است که همه نامزدان یا برخی آنها به یک تکت انتخاباتی توافق کنند و این نگرانی که انتخابات به دور دوم برود را هم ختم دهند. ما برای این آماده استیم.

این نامزد ریاست جمهوری برای توافق با دیگر دسته‌های انتخاباتی اعلام آماده گی می‌کند و می‌گوید دسته انتخاباتی او حاضر است روی بدیل حکومت فعلی حتا شکل‌گیری حکومت موقت نیز با نامزدان ریاست جمهوری توافق کند.

آقای حکمتیار، می‌افزاید: اگر حکومت موقت ایجاد می شود باید کوتاه مدت باشد تا انتخابات شفاف برگزار شود و نامزدان از امکانات دولتی استفاده نکنند، ما به توافق روی این هم با احزاب آماده استیم.

با این حال، گلبدین حکمتیار با شورای نامزدان ریاست جمهوری دیدگاه همسو دارد، روی این‌که به جای رییس‌جمهور غنی، در قدرت بدیل اش جاگزین شود یعنی حکومت موقت، اما آقای حکمتیار پیش‌شرط‌ هایی را هم برای شکل‌گیری اداره بدیل حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌‎کند.

نامزدان ریاست جمهوری از احتمال تقلب در انتخابات پیش‌رو و نادیده گرفتن خواسته‌های شان از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت از همین اکنون به شدت نگران اند.

آقای حکمتیار اظهار می دارد: اگر شرایط مان پذیرفته نشود، از شفافیت انتخابات مطمین نشدیم و به خواست احزاب تمکین نشد، ما در باره انتخابات تصمیم تازه می گیریم این تصمیم هرچه بوده می تواند.

قرار است در ششم ماه میزان سال روان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، انتخاباتی که از شفافیت آن بسیاری نامزدان ریاست جمهوری مطمین نیستند.