- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

حنیف اتمر از مبارزات انتخاباتی کنار کشید

آریانانیوز: حنیف اتمر مبارزات و فعالیت‌های انتخاباتی اش را به حالت تعلیق درآورد…

دسته انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر از به تعلیق در آوردن مبارزات و فعالیت‌های انتخاباتی این تیم خبرداده است.

در خبرنامه‌ی که از سوی دسته انتخاباتی صلح و اعتدال نشر شده آمده است که: به دلیل اینکه روند ملی انتخابات به دلیل اقدامات غیر قانونی و بی باکانه تیم حاکم خدشه دار شده و اعتبار خود را کاملاً‌ از دست داده است.

با وجود تلاش های جدی و متواتر تیم صلح و اعتدال در همکاری با سایر تیم های انتخاباتی در چارچوب شورای هماهنگی نامزدان،‌ به شمول اقدام در مورد تعلیق یک هفته یی کمپاین های انتخاباتی،‌ متاسفانه اصلاحات لازم به میان نیامده و مداخلات عریان دستگاه ارگ تا امروز ادامه دارد. با دوام چنین وضعیت امروزه هیچ اطمینانی در مورد شفافیت انتخابات و تضمین فضای آزاد و عادلانه برای انتخابات وجود ندارد.

از جانب دیگر، تیم صلح و اعتدال در حالیکه به هدف شرکت در انتخابات ریاست جمهوری میزان ۱۳۹۸ پا به عرصه سیاسی کشور نهاده است، از همان آغاز تلاش برای صلح را نیز در محراق توجه خود قرار داده و در تمام روند ها و گفتگو های بین الافغانی معطوف به صلح سهم فعال گرفته است. دیدگاه ما از تلاش های موازی در دو عرصه انتخابات و صلح همواره این بوده که هر دو روند مذکور برای افغانستان دارای اهمیت حیاتی می باشند؛ ولی در حالیکه پروسه صلح به پیشرفت نایل گردیده مبرهن است که افزایش ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی مرتبط به پروسه انتخابات و همچنان تهدیدات بالقوه در مقابل انتخابات، به یقین روند صلح را متضرر خواهد ساخت.

دسته انتخاباتی صلح و اعتدال همچنان گفته است که با در نظر داشت موارد فوق تیم صلح و اعتدال با وحدت نظر همه رهبران تیم و با رعایت قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذ در کشور و با حفظ تمام حقوق و امتیازات قانونی خویش،‌ تصمیم گرفته است تا در روند کنونی انتخابات کمپاین خود را متوقف ساخته و به تعلیق قرار دهد.

در اعلامیه همچنان آمده است که رهبری تیم صلح و اعتدال با در نظر داشت وضع متغیر در کشور نقش خود را متواتر تحت مطالعه قرار داده و در تطابق با شرایط و انکشافات سیاسی آینده تصامیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

این در حالی است که از آغاز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ سروصداهای اختلافات جدی میان اعضای تیم صلح و اعتدال به رسانه ها درز نموده بود که به دلیل همین اختلافات تا اکنون این دسته انتخاباتی همایش انتخاباتی برپا نکرده بودند.

به اساس بعضی گزارش‌ها عطامحمدنور و محمدیونس قانونی از اعضای برجسته این دسته انتخاباتی روی تعدیل قانون اساسی و تغیر ساختار حکومتی افغانستان از ریاستی (متمرکز) به نیمه ریاستی یا صدارتی با محمد حنیف اتمر توافق کرده بودند، اما به دلیل مخالفت رهبران اقوام پشتون با این تصمیم، رهبری دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در همین مورد با اعضای کلیدی این تیم به توافق نرسیدند که منجر به فروپاشی این دسته انتخاباتی گردیده است.