- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

کمیسیون مستقل حقوق بشر: آزمایش پرده بکارت دختران مانند شکنجه است

آریانانیوز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر خبرنامه ای خواهان ممنوعیت آزمایش پرده بکارت دختران شد…

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش طبی پرده بکارت دختران شده است.

این کمیسیون در خبرنامۀ که سه شنبه (۱۶ میزان) نشر کرد، گفت که این گونه آزمایش طبی هم مانند شکنجه دانسته می‌شود و به منظور حفظ کرامت انسانی زنان و همچنین رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، نباید به زور و فشار صورت گیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفته که در همآهنگی با نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر، به دادخواهی برای جلوگیری از آزمایش پرده بکارت ادامه می‌دهد.

این گونه آزمایش در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که سازمان صحی جهان گفته است، آزمایش طبی بکارت، اعتبار علمی ندارد و نمی‌تواند باکره بودن و برقراری رابطه جنسی دختران را تثبیت کند.