- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تاکید کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بر حمایت جهانی از بانوان افغان

آریانانیوز: کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته‌است که با وارد کردن فشار بیش تر بر طالبان، این گروه را وادار کند تا به حقوق بشر و زنان احترام بگذارد…

میشل بچلیت؛ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست خاص شورای امنیت ملل متحد که توسط ناروی به خاطر جلوگیری از خشونت علیه زنان راه اندازی شده‌بود، از شورای امنیت این سازمان خواست تا ناقضان حقوق بشر به خصوص کسانی که زنان و کودکان را هدف قرار می‌دهند،‌ حسابده قرار دهد.

او افزوده‌است که چشم‌پوشی از حقوق اساسی زنان و دختران، اقتصاد افغانستان را به طور گسترده دچار آسیب کرده‌است. به گفته او، در حال حاضر افغانستان با یک فاجعه بشری با ابعاد بی‌سابقه مواجه است.

این کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفته‌است: مدافعان حقوق بشر زنان، ژورنالیستان،‌ وکلای مدافع و قضات یا مجبور به فرار شده‌اند و یا هم در خفا زنده گی می‌کنند و در اغلب موارد مکررا با تهدید مواجه اند.

او تاکید کرده‌است: من از شورای امنیت می‌خواهم تا اطمینان حاصل کند که مرتکبان خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان به شمول کسانی که علیه زنان و دختران عمل می‌کنند، حساب‌ده قرار بگیرند.

این مقام سازمان ملل خواستار گنجاندن‌ بخش حقوق بشر در چارچوب هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) شده‌است.

او از سازمان ملل و کشورهای جهان خواسته‌است که زمینه خروج مصون و اسکان مجدد حامیان حقوق بشر از افغانستان را فراهم کند.