- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

حذف نام حکمتیار از لست سیاه شورای امنیت

آریانانیوز: شورای امنیت به شرطی نام گلبدین حکمتیار و اعضای حزب اش را از لیست سیاه حذف می‌نماید که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید، موافقتنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکتمیار هفته آینده امضا می‌گردد.

عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا گفت، تقریباً به تمام ماده های این توافق نامه با حزب اسلامی توافق صورت گرفته است.

آقای اچقون می‌گوید، شورای امنیت به شرطی نام گلبدین حکمتیار و اعضای حزب اش را از لیست سیاه حذف می‌نماید که قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به دست آوردهای ۱۵ سال گذشته و حقوق زنان احترام نمایند.