بخش : اجتماعی, اخبار, یادداشت -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 21 جوزا , 1397 لینک کوتاه خبر :

حاکمیت فساد در وزارت زراعت!

فساد - حاکمیت فساد در وزارت زراعت!

آریانانیوز: استخدام چهره های تازه در بخش های تدارکاتی وزارت زراعت با استقبال چندانی مواجه نگردید!


حاکمیت مافیا در ریاست تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری کم و بیش ده ماه مانع از تصمیم رییس جمهور غنی مبنی بر آوردن اصلاحات در بخش های تدارکاتی وزارت خانه ها و ادارات مستقل شده است، تصمیمی که بر اساس آن کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت تحصیلات عالی و اداره تدارکات ملی موظف شدند تا با استخدام چهره های جوان، دست مافیا های اقتصادی را از پروژه های ملی کوتاه سازند.

نهاد های مسوول در یک پروسه شفاف زمینه اشتراک ٣٨٠٠٠ تن را جهت احراز ٧٠٠ بست تدارکاتی مساعد ساختند، و سرانجام پس از پنچ ماه طی مراحل پروسه رقابتی چهره های جوان و تازه، به ریاست های تدارکاتی وزارت خانه ها و ادارات مستقل معرفی شدند.

استخدام چهره های تازه در بخش های تدارکاتی با توجه بر حاکمیت باندهای مافیایی و سیستم منظم فساد نه تنها با استقبال چندانی در داخل ادارات تدارکاتی مواجه نگردید، بلکه در عوض سیستم آلوده به فساد و افرادی که سالها بر بخش های تدارکاتی حاکم بودند بیشتر از گذشته فعال گردیدند و با افزایش فشار های گوناگون فضا را طوری مساعد ساختند، تا چهره های تازه استخدام شده فرصت انجام اصلاحات و شفاف سازی پروسه های تدارکاتی را نداشته باشند.

نزدیک به هفت صد تن که به تازه گی در بخش های تدارکاتی ادارات معرفی گردیدند حرف و حدیث های جالبی از چگونگی کار در ادارات شان دارند که دراین میان ریاست تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری، بر اساس روایت کارمندانش جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.

چهره های تازه استخدام شده در وزارت زراعت مدعی اند که با گذشت بیش از چهار ماه از اشغال وظایف شان هنوز تیم وابسته به رییس تدارکات بر تمام پروسه های تدارکاتی حاکم بوده و هر طور که لازم بدانند در جهت منافع شخصی شان پروژه های ملی را سوق و سو میدهند.

کارمندان تداکارت وزارت زراعت مدعی اند که از زمان استخدام تا حال با آنکه از نگاه قانونی مسوول و پاسخگو هستند، اما از لوازم دفتری تا کمپیوتر و قرطاسیه در دفاتر شان خبری نیست و تمام کارمندان جهت پیشبرد کارهای رسمی از کمپیوتر و امکانات شخصی شان استفاده می نمایند.

آنچه سبب گردیده تا ریاست تدارکات وزارت زراعت مقام نخست را کسب نماید تنها نبود امکانات دفتری نیست بلکه گفته میشود رییس تدارکات وزارت زراعت که سابقه کار در بخش تدارکات وزارت معارف را در کارنامه های خود دارد، اقارب، دوستان و همزبانانش را در آمریت های مختلف ریاست تدارکات وزارت زراعت در موجودیت آمرین قانونی بصفت آمر گماشته است تا از طریق افراد نزدیک به خودش تمام پروسه های تدارکاتی را زیر نظر داشته باشد.

در صورت عدم توجه نهاد های مسوول خصوصا ریاست تدارکات ملی، دیری نخواهد گذشت که ملیون ها افغانی پول بودیجه ملی به یغما برود و سرنوشت پروژه های وزارت زراعت همانند مکتب های خیالی وزارت معارف گردد.

همرسانی کنید!

  1. الحاج خادم حسین بیانی :

    همه وزارت زراعت اوغان یعنی کوچی های لوگراست