جنگندہ ھای پاكستان در عملیاتی 22 شبه نظامی طالبان را به ھلاكت رساندند

جنگندہ ھای پاكستان در عملیاتی 22 شبه نظامی طالبان را به ھلاكت رساندند

اسلام آباد – منابع خبری محلی در پاكستان گزارش دادند: عملیات هوایی جنگندہ ھای پاكستان به محل استقرار شبه نظامیان و بمباران مخفیگاه ھای آنان باعث كشته شدن 22 نفر از گروه طالبان محلی شد.

به گزارش ایرنا به نقل از این منابع خبری، نیروھای امنیتی ارتش پاكستان عملیاتی را امروز پنجشنبه در منطقه قبیله ای ‘اوراكزایی’ در شمال غربی این كشور علیه شبه نظامیان انجام دادند.

ارتش پاكستان درحال اجرای عملیات برای پاكسازی شبه نظامیان در این منطقه است.

شبكه تلویزیونی پی تی وی پاكستان گزارش داد: 28 شبه نظامی دیگر نیز در حملات امروز جنگندہ ھای پاكستان زخمی شدند.

براساس این گزارش، بسیاری از مخفیگاه ھای شبه نظامیان نیز در این عملیات تخریب شد.

منطقه قبیله ای اوراكزایی یكی از مناطق قبایلی پاكستان است كه ھیچ نقطه مرزی مشتركی با افغانستان ندارد و پیشتر دژ مستحكم ‘تحریك طالبان پاكستان’ (TTP) به شمار می رود.

مقامات امنیتی می گویند: ارتش در پاكسازی بسیاری از مناطق از وجود شبه نظامیان طالبان موفق بودہ اما ھنوز این شبه نظامیان در مناطق دور افتادہ به طور پنھانی به اقدامات خود ادامه می دھند.

این مقامات افزودند: شبه نظامیان موجود در وزیرستان جنوبی به دلیل عملیات نظامی ارتش پاكستان، خود را به منطقه قبیله اوراكزایی رساندہ اند.

به گزارش رسانه های محلی بسیاری از فرماندھان ارشد تحریك طالبان پس از عملیات كوبنده ارتش پاكستان در سال 2009، از مناطق قبایلی و وزیرستان جنوبی در پاكستان به مناطق كوهستانی افغانستان متواری شده اند.

منطقه قبیله ای اوراكزایی پیش از فعالیت ھای طالبان نسبتا آرام بود.

بیشتر بخوانید  آخرین وضعیت طوفان در ننگرهار؛ آمار جانباختگان اعلام شد

طالبان محلی مستقر در این منطقه به كشتن صدھا نفر از مردم بیگناہ و انجام حملات متعدد علیه جمعیت شیعه و ریش سفیدان و روسای این قبایل متهم هستند كه حامی دولتند.

قبایل محلی نیز با پشتیبانی از نیروھای امنیتی پاكستان با ایجاد لشكری متشكل از شبه نظامیان خصوصی با طالبان مستقر در این منطقه مبارزہ می كنند.

همرسانی کنید!